nieuws

FME: ‘Techniekonderwijs moet topprioriteit krijgen’

Publicatie

17 aug 2017

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

FME, opleiding

Uit de COEN-enquête van het CBS blijkt dat de ondernemingen in de technologische industrie de wind in de zeilen hebben. Positief nieuws, maar de FME, de ondernemersorganisatie voor de industrie, maakt zich grote zorgen over het tekort aan vakkrachten in de technologische industrie. ‘Een goed opgeleide beroepsbevolking is een fundamentele randvoorwaarde voor economische groei.’

FME wil daarom dat een nieuw kabinet techniekonderwijs topprioriteit geeft, investeert in Smart Industry en de daling van onderzoek en innovatie uitgaven keert. Een modern, innovatief industriebeleid moet zorgen voor een snellere energietransitie, betere zorg en meer veiligheid. Als we niet verder investeren in het innoverend vermogen, worden de slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen elders ontwikkeld en vermarkt.

Belemmering

De technologische industrie maakt een sterke groei door en dat betekent ook dat er meer werkgelegenheid is. Nog steeds zijn er veel vacatures en dat belemmert de innovatiekracht en groei van de ondernemingen. Uit de conjunctuurenquête blijkt dat 1 op de 7 ondernemers het tekort aan arbeidskrachten als de grootste belemmering voor groei ervaart. Dit geeft aan hoe groot de behoefte is aan goed gekwalificeerd personeel.

Op alle niveaus in het onderwijs ligt er een uitdaging. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: ‘Aangezien het belang van digitale vaardigheden voor de ontwikkeling van onze sector groot is, moet het onderwijssysteem snel veranderen. In het basisonderwijs zouden bijvoorbeeld alle kinderen in aanraking moeten komen met techniek. En ook de gouden handjes die een mbo-opleiding hebben afgerond zijn hard nodig.’