nieuws

FME: verkenning compensatie bètastudenten in sociaal leenstelsel goede zaak

Publicatie

6 mrt 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: ‘De technologische industrie staat aan de basis van de verdienkracht in Nederland. Eén van de grootste knelpunten voor de technologische industrie is het tekort aan hoogopgeleide technici. Juist nu jongeren in toenemende mate kiezen voor bètatechnische studies is het zaak deze studies aantrekkelijk te houden. Dat geldt zeker voor de doorstroom naar meerjarige masteropleidingen. Het is goed dat de coalitiepartijen, D66 en GroenLinks het belang van dit issue onderschrijven en de minister de opdracht hebben geven onderzoek te doen naar passende maatregelen. Het is wel van groot belang dat deze verkenning met spoed wordt uitgevoerd. Zeker nu de conjunctuur aantrekt en de industriële bedrijvigheid toeneemt zijn hoogopgeleide technici keihard nodig.’

FME onderschrijft de insteek van het sociaal leenstelsel om jongeren te stimuleren te kiezen voor een studie met een goed perspectief op werk. Maar het is daarbij verstandig dat het kabinet oog heeft voor de masterfase van bèta technische studies. Onderzoek van ASML onder 800 bachelor studenten in technisch relevante studierichtingen wees uit dat een derde van hen, bij invoering van het sociaal leenstelsel zonder compensatie, zou overwegen na het behalen van het bachelordiploma te stoppen. Zonder compensatie laten we talent lopen waarin al veel is geïnvesteerd.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.