nieuws

Forse verlaging kosten van windenergie op zee

Publicatie

13 dec 2016

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

offshore wind, windenergie

Er was gerekend op een bedrag van 5 miljard euro maar het lijkt erop dat het tweede Windpark Borssele met slechts 0,3 miljard euro subsidie kan worden aangelegd en geëxploiteerd. Het consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE, dat het windpark aanlegt, heeft ook aangegeven dat, bij de huidige prognose van de elektriciteitsprijs, het tweede windpark Borssele na 7,5 jaar geen subsidie meer nodig heeft.

Met het tweede windpark Borssele wordt nog meer subsidie bespaard dan bij het eerste windpark Borssele, dat op dat moment wereldwijd al het goedkoopste nog aan te leggen windpark op zee was. Deze tender heeft betrekking op kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele, dat op meer dan 22,2 kilometer uit de Zeeuwse kust ligt, nabij de grens met België en de daar gerealiseerde en geplande windparken.

Tender

In totaal zijn 26 biedingen ontvangen van 7 partijen/consortia. Het maximum aan te vragen bedrag voor deze tender bedroeg 11,975 cent per kilowattuur, exclusief de kosten voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Het consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi Corporation/Diamond Generating Europe Limited heeft deze tender gewonnen en biedt aan om op kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele windparken te realiseren voor een bedrag van gemiddeld 5,449 cent per kilowattuur. Bij de vorige tender, een half jaar geleden, won Dong Energy uit Denemarken nog met een prijs van 7,27 cent per kilowattuur.

Kostenbesparing

Als de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs doorzet zoals verwacht, kan dit ertoe leiden dat over 7,5 jaar na aanleg helemaal geen subsidie meer nodig is voor stroomopwekking door wind op zee. De
windparken kunnen dan zonder subsidie produceren. Het doel van het kabinet om de prijs van duurzame energie te laten concurreren met die van fossiele energie komt hiermee in zicht.
Dit te realiseren park is onderdeel van een plan voor vijf windparken op zee die behoren tot de grootste ter wereld. Hiermee zet het kabinet weer een stap in de transitie naar duurzame energie. Daarnaast heeft dit positieve gevolgen voor de energierekening van burgers en bedrijven en geeft de bouw van de windparken een flinke impuls aan de industrie.

De windparken uit deze tweede tender zullen, afhankelijk van hun uiteindelijke ontwerp, jaarlijks tussen circa 2,8 en 3,3 miljard kilowattuur aan elektriciteit genereren. Hiermee kunnen ongeveer een miljoen huishoudens jaarlijks van elektriciteit worden voorzien. De windparken kunnen volgens het ontwikkelkader windenergie op zee vanaf 31 augustus 2020 elektriciteit leveren. Na de zomer van 2017 zal het kabinet de derde tender openstellen voor de eerste twee kavels van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Bron: Ministerie van Economische Zaken