nieuws

Gemeente Dordrecht beheert weg op basis van risico’s

Publicatie

2 mei 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Voor provincies en gemeenten is het van groot belang dat hun assets, zoals openbare wegen, veilig, bruikbaar en beschikbaar zijn. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kunnen wegbeheerders aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt door gebreken aan de weg. Het Nederlandse wegennet veroudert, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Asset management is een middel om binnen een beperkt onderhoudsbudget toch een optimaal onderhoudsprogramma op te stellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn.

 

CMS Asset Management hielp de gemeente Dordrecht bij de invoering van asset management. Luc de Laat, directeur CMS: 'We keken niet alleen meer naar de techniek, zoals de conditie van bijvoorbeeld een scheur in het wegdek. We hebben juist ook de risico’s van die scheur meegenomen in de beoordeling. Zo kun je binnen een beperkt budget toch zorgen voor ‘assets’, zoals wegen en fietspaden, die beschikbaar, bruikbaar en veilig zijn. Dordrecht kent nu de risico’s van haar wegennet en kan gericht keuzes in de meerjarenbegroting maken. En zij kan deze financieel onderbouwen aan het bestuur.'

 

Hans van Leeuwen, beleidsadviseur wegen bij de gemeente Dordrecht: 'Wij hebben met CMS Asset Management eigenlijk de CROW-systematiek uitgebreid met risicomanagement, passend bij asset management. En dat is nieuw in onze branche.'

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.