nieuws

Grondstoffenscanner voor de maakindustrie gelanceerd

Publicatie

21 mrt 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

grondstoffen, innovatie

Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld door mogelijke uitputting, maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden of omdat de prijzen sterk beïnvloedbaar zijn. Het ministerie van EZK en de maakindustrie lanceren daarom de grondstoffenscanner.

Via de website www.grondstoffenscanner.nl kunnen ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in risico’s, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit.

Europese interesse

De grondstoffenscanner is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van EZK, Koninklijke Metaalunie en FME en is speciaal ontworpen voor mkb- en grootbedrijven in de maakindustrie. TNO heeft onderzocht welke grondstoffen in Nederland en Europa nodig zijn en waar deze vandaan komen. Internationaal is er interesse in de grondstoffenscanner: Duitsland en de Europese Commissie hebben interesse om aan te haken.

Bron: Ministerie van Economische Zaken