nieuws

Havens streven naar schonere scheepvaart

Publicatie

12 apr 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

energietransitie, LNG, Port of Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam heeft initiatieven genomen om een schonere scheepvaart te realiseren. En ook de Antwerpse haven heeft zich op de energietransitie gestort. Het verduurzamen van de havenactiviteiten is een van de speerpunten.

Met een positieve stimulans voor reders om de zeevaart te vergroenen, kiest het Havenbedrijf Rotterdam voor constructieve samenwerking binnen de keten. ‘Zonder die samenwerking, die ook de reders voorstaan, redden we het niet. Door deze handelswijze kunnen we echt iets bereiken in het sterk terugbrengen van de uitstoot van CO2’, zegt directeur Annet Koster van redersvereniging KVNR.

Ontwerpen met oog op milieu

De zeevaart is een mondiale industrie, goed voor het vervoer van ongeveer 90 procent van de wereldhandel. Relatief gezien is het één van de minst vervuilende vormen van transport, maar dat weerhoudt de reders er niet van om schoner te willen varen. Er wordt dan ook al veel gedaan in de zeevaart om steeds sneller te vergroenen. Nederlandse reders laten moderne schepen bouwen, ontworpen en ontwikkeld door een hoogwaardige kennisindustrie die permanent zoekt naar efficiëntie. Zo wordt op de tekentafel al rekening gehouden met het behalen van een zo groot mogelijke milieuwinst. De afgelopen jaren zijn door betere ontwerpen substantieel zuinigere schepen op de markt gekomen.

Alternatieve brandstoffen

Daarnaast spelen ook alternatieve brandstoffen een belangrijke rol. De ontwikkeling van varen op elektriciteit en waterstof staat nog in kinderschoenen, maar LNG is als scheepsbrandstof al steeds meer beschikbaar. LNG is voor schepen en zwaar wegtransport een goed alternatief om te kunnen instappen in de transitie naar minder broeikasgassen en een betere luchtkwaliteit. Overschakelen op LNG herleidt de uitstoot van zwavel en fijnstof bijna tot nul terwijl ook de emissie van stikstofoxides drastisch daalt en de koolstofuitstoot eveneens beduidend minder wordt.
In Rotterdam ligt al iedere week een cruiseschip dat LNG als brandstof gebruikt wanneer het aan de kade ligt. Dit zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot, maar ook minder fijnstof in de stad. In de haven van Antwerpen gaat Fluxys aan kaai 526-528 de nodige infrastructuur aanleggen waarmee binnenschepen en kleine zeeschepen LNG kunnen tanken (bunkeren) aan een vaste installatie met LNG-opslag. De onderneming werkt daartoe nauw samen met G&V Energy Group, dat op de terreinen ook een LNG-tankstation voor vrachtwagens zal bouwen. Fluxys breidt de bestaande mobiele LNG-scheepsbevoorrading (met LNG-tankwagens) tegen eind 2019 ook uit met een vaste installatie

LNG Accreditation Audit Tool

Om LNG te bunkeren in de Antwerpse haven, moeten bunkerbedrijven beschikken over een vergunning van de havenkapiteinsdienst van het Havenbedrijf Antwerpen. Om het vergunningsproces te faciliteren, werken de havens van Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, Zeebrugge, Bremen, Le Havre en Marseille -onder auspiciën van de International Association of Ports and Harbours, samen aan een LNG Accreditation Audit Tool. Het ontwerp van die tool werd deze maand in Amsterdam enthousiast onthaald door een brede groep van stakeholders.