nieuws

Heijmans en BAM onderzoeken fusie asfaltcentrales

Publicatie

28 nov 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, onderhoud

BAM en Heijmans zijn bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om de huidige asfaltcentrales in Nederland onder te brengen in een nieuw, gezamenlijk asfaltbedrijf. Verduurzaming van de asfaltketen is een belangrijke doelstelling.

Op dit moment exploiteren Heijmans en BAM elk afzonderlijk een aantal asfaltcentrales. Door de oprichting van een nieuw asfaltbedrijf kunnen de kennis, kunde en investeringen in vernieuwing van beide bedrijven worden gebundeld. Verdere verduurzaming van de asfaltketen is daarbij een belangrijke doelstelling, van het verlagen van de CO2-uitstoot tot circulariteit en hergebruik van grondstoffen en deelproducten. Samenwerking biedt eveneens kansen om de beschikbare capaciteit beter te benutten en de bezettingsgraad van de asfaltcentrales te verbeteren, met als doel efficiency en een beter rendement. Naast eigen klanten van de bedrijven zal het op te richten asfaltbedrijf zich richten op het bedienen van derden in de asfaltmarkt. BAM en Heijmans verwachten een indicatieve jaaromzet van circa €90 miljoen als de fusie doorgaat.

De oprichting van deze joint venture behoeft de goedkeuring van de relevante mededingingsautoriteiten. De Europese Commissie heeft inmiddels het verwijzingsverzoek in behandeling genomen.