nieuws

Heijmans en BioSoil saneren terrein Chemie-Pack

Publicatie

15 jul 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

In de bodem wordt een fijnmazig stelsel van buizen en filters neergelegd om zuurstof, warmte, nutriënten of bacteriën in de bodem in te brengen. De stoffen zullen reageren met de verontreinigde grond en deze vervolgens neutraliseren. Naast de ondergrondse saneringstechnieken wordt verontreinigd grondwater opgepompt en bovengronds gezuiverd.

2025

De komende maanden wordt gestart met de voorbereidingen en het plaatsen van saneringsinstallaties. Vervolgens zullen de werkzaamheden begin volgend jaar beginnen voor een periode van drie jaar. Daarna volgt een zogenoemde passieve saneringsfase en een monitoringsfase. Naar verwachting is de bodem in 2025 volledig gesaneerd.

Het project is de laatste fase van het totale schoonmaaktraject dat na de brand in 2011 begon. Sindsdien wordt het vervuilde water opgepompt en gezuiverd, zodat het zich niet in de omgeving verspreidt. De sanering van de bovengrond is in 2014 afgerond.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.