nieuws

Hoe excellent is operational excellence?

Publicatie

17 sep 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

In aanloop naar het congres iMaintain Prestatiemanagement van de NVDO Sectie Suto en het iMaintain Platform loopt een aantal onderzoeken naar innovatie, samenwerking en prestatiemanagement. De NVDO Sectie Suto werkt hiervoor nauw samen met de universiteiten van Utrecht, Eindhoven en Twente. Het onderzoek dat met de Universiteit van Utrecht wordt uitgevoerd, geeft een wetenschappelijk onderbouwd beeld van de koers en bepalende factoren van (onderhouds)contracten tussen dienstverleners en opdrachtgevers. Daarbij wordt onder meer gekeken wat de invloed is van de verschillende strategieën op klanttevredenheid, prestatie en innovatie. Grofweg kunnen partijen kiezen voor ‘cost leadership’, ‘customer intimacy’ of voor ‘operational excellence’. Waar vroeger via outsouring gestuurd werd op ‘hogere betrouwbaarheid en hogere winst’ zien we nu in de eerste scans dat het accent blijvend lijkt te liggen op ‘lagere kosten’ en ‘lagere prijzen’.

 

Excellent

Als de peilstok voor innovatie in de dataset wordt gestoken, valt nadrukkelijk op dat ‘innovatie’ ongeveer gelijk scoort bij zowel cost leadership als customer intimacy. In beide gevallen zijn de drivers om te vernieuwen en te verbeteren groot. We zien echter dat bij operational excellence aanzienlijk minder innovatie plaatsvindt. Waarschijnlijk omdat de processen zo gestandaardiseerd zijn dat er geen ruimte is voor verandering, laat staan vernieuwing. Het roept de vraag op of operational excellence wel zo excellent is, als alles bij het oude blijft. 

In de uitvoering van de samenwerking lijkt soms zand in raderen te zitten. Door misverstanden en een mismatch tussen doelstellingen van bedrijven in de keten, wordt inefficiënt gewerkt. Stel dat de opdrachtnemer in een rol van cost leadership stuurt op kosten, kosten en nog eens kosten. Dan heeft hij alle redenen om te zoeken naar vernieuwing en innovatie om die lagere kosten mogelijk te maken. En stel dat een opdrachtgever veel liever vasthoudt aan proven technology en daarmee inzet op operational excellence, dan heeft innovatie daar veel lagere prioriteit. Dat zorgt in de uitvoering voor frictie. Uit de surveys blijkt dat de afstemming van bedrijfsdoelen vanuit de board tot op de vloer, een groot verbeterpotentieel biedt.

 

Vergelijken

De resultaten van de onderzoeken zetten op 1 oktober de lijnen uit waartussen de ervaringsdeskundigen de rest van de dag kunnen laveren. Tijdens iMaintain Prestatiemanagement staat niet alleen de wetenschap centraal. Gedurende dag zullen verschillende sprekers vertellen over hun ervaringen in de praktijk. Met onder meer NedTrain, Enexis en Suiker Unie over de prestatiegedreven organisatie en Rijkswaterstaat, SIR en DI-WCM over hoe prestatiedruk innovatie kan belemmeren. Ook is er aandacht voor de zachte factoren van prestatiemanagement. Wilt u weten wat binnen uw branche gangbaar is en welk factoren daar invloed op hebben? Kom dan op 1 oktober naar iMaintain Prestatiemanagement. 

 

Schrijf nu in!

Op 1 oktober 2014 staat in de Glazen Ruimte in Maarssen de KIJK op Prestatiemanagement centraal. Een afwisselend en inhoudelijk programma belicht verschillende aspecten van goed prestatiemanagement: van wetenschappelijke onderbouwing tot ervaring uit de praktijk; van klantervaring tot contractduur.

Schrijf nu in via www.imaintain.info/prestatie

 

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.