nieuws

Hyperloop-testbaan biedt kansen

Publicatie

12 okt 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

innovatie

Uit een haalbaarheidsonderzoek dat minister Schultz van Haegen onlangs heeft aangeboden aan de Tweede Kamer blijkt dat een testtraject voor de Hyperloop kansen biedt voor Nederland. Met hyperlooptechnologie, een idee van Tesla-oprichter Elon Musk, kunnen personen en goederen op termijn door een vacuümbuis vervoerd worden met een snelheid tot 1200 kilometer per uur.

Het rapport ‘Hyperloop in the Netherlands’, uitgevoerd door TNO, BCI, VINU en Arup, schetst een positief beeld over de maatschappelijke en economische waarde van een testbaan en stelt voor een traject van in totaal vijf kilometer aan te leggen. Het rapport stelt de Vogelweg in Flevoland als meest geschikte locatie voor.
hardt-hyperloop
De ontwikkelingen rond de hyperloop zijn sinds de lancering van het idee in 2013 snel gegaan. Twee hyperloopbedrijven – Hardt uit Delft en Hyperloop One uit de Verenigde Staten – hebben aangegeven dat zij een locatie zoeken om het hyperloopconcept te testen en certificeren voor personen- en goederenvervoer. Minister Schultz heeft naar aanleiding hiervan laten onderzoeken of en waarom het voor Nederland zinvol kan zijn om hier een testbaan aan te leggen.

Naast honderden nieuwe banen die bij tests ontstaan, groeit de kennis over hyperlooptechnologie. Bedrijven kunnen deze kennis vastleggen in (deels Nederlandse) intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast kunnen Nederlandse bedrijven de kennis en expertise die ze in deze testfase opdoen uitbaten als uiteindelijk een hyperloop door de betrokken bedrijven commercieel wordt aangelegd.

De tests moeten leiden tot meer duidelijkheid over de commerciële haalbaarheid van een hyperloop. De testfaciliteit moet onder meer onderzoeken wat het beste ontwerp zou zijn voor hoge snelheidswissels, voertuigen en stations. Ook moet blijken of het systeem voldoende veiligheid, capaciteit en comfort kan bieden en hoe de kosten zich zullen ontwikkelen. Verder is het belangrijk dat de standaardisering, samenwerking en certificering op orde is. Uit het rapport blijkt dat het nog te vroeg is om in dit stadium over commerciële trajecten in Nederland te besluiten.

De komende tijd wordt met beide hyperloopbedrijven nader verkend wat er nodig is om een testtraject in Nederland te realiseren. Een keuze daarover is uiteindelijk aan het nieuwe kabinet.

Fotocredit: Hardt Hyperloop
Bron: Rijksoverheid