nieuws

iMaintain Prestatiemanagement: Bent u al futureproof?

Publicatie

6 sep 2018

Auteur

Laura van der Linde

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

asset management

iMaintain Prestatiemanagement staat dit jaar in het teken van de toekomst. In hoge snelheid worden innovaties en ontwikkelingen geïntroduceerd maar hoe kunnen deze u verder helpen? Is er tussen asset owner en leverancier voldoende aansluiting en consensus voor een vruchtbare samenwerking? Wie zich bezighoudt of gaat houden met voorspelbaar onderhoud, mag dit congres al helemaal niet missen.

In 1988 werd op Amsterdam Airport Schiphol een nieuw bagagesysteem in gebruik genomen. Vanaf dat moment werden de ruim 100.000 koffers, die indertijd dagelijks werden verwerkt, niet langer met de hand gesorteerd. Het systeem kon barcodes uitlezen en dat was toen ‘state of the art’. Dertig jaar later is dit computergestuurde sorteer- en transportsysteem nog altijd in gebruik. ‘Sterker nog, het is onze grootste productiemotor’, zegt Ron Wever, clustermanager bagage. ‘Het is weliswaar een oud systeem, maar door er nieuwe technologie aan toe te voegen, wordt de machinerie slimmer en is deze anno 2018 nog steeds bij de tijd.’

Streepjescode

Tijdens iMaintain Prestatiemanagement is de blik gericht op de toekomst, maar met een film uit 1988 neemt Ron Wever ons even mee naar het verleden, naar dat moment dat deze belangrijke asset werd geïnstalleerd. ‘Het was een mijlpaal. Vanaf dat moment werden de koffers van reizigers voorzien van streepjescodes die konden worden uitgelezen met scanners. Aan de hand hiervan bepaalde het systeem op welke plek de koffers terecht moesten komen.’

Het begin van de toekomst ligt altijd in het verleden. ‘Op enig moment maak je keuzes die bepalend zijn voor de toekomst. Dit systeem was het begin. Het doel was ervoor zorgen dat de koffers op de juiste plek terecht zouden komen. Nu kunnen we veel meer met de data die we verzamelen. De code op de koffer zegt ook iets over het traject dat deze heeft afgelegd, dat zegt weer iets over het systeem en dat is waardevolle input voor onderhoud.’

Betrouwbaarheid

Om futureproof te kunnen zijn en blijven, zijn volgens Wever twee aspecten zeer belangrijk: betrouwbaarheid en modulariteit. ‘Door te werken met modules ben je in staat om kleinere onderdelen te vervangen, indien nodig. Dan kun je deze kleinere delen voorzien van nieuwe technologie en zo stapsgewijs het hele systeem ‘fit for the future’ te maken.’ Deze werkwijze past ook beter bij de snelheid waarmee nieuwe technologie wordt geïntroduceerd. ‘Voorheen werd een nieuwe asset of een nieuw onderdeel langer gebruikt, maar de opvolging en veroudering gaan tegenwoordig veel sneller. En wie vertelt ons wat er allemaal nog gaat komen?’

tekst gaat verder onder de afbeelding

Schiphol

Het andere aspect dat essentieel is voor de toekomst van een bedrijf is de betrouwbaarheid. ‘Ik ben heel benieuwd wat het industrial internet of things (IIoT) ons gaat brengen. Dankzij alle data kunnen we steeds beter van alles voorspellen en voor honderd procent op ons systeem vertrouwen. Dan kunnen we de output garanderen.’ Amsterdam Airport Schiphol heeft sterk ingezet op predictive maintenance. ‘Wij, en met ons alle passagiers die hun bagage aan ons toevertrouwen, moeten er zeker van kunnen zijn dat het systeem werkt. Dat de koffers uiteindelijk aankomen op de plek van bestemming. IIoT is daarvoor een belangrijk middel.’

Betere bedrijfsresultaten

Predictive maintenance is voor veel bedrijven het hogere doel. PdM heeft de belofte om onverwachte stilstandtijd van assets te voorkomen en tegelijkertijd de totale onderhoudskosten te verlagen. Toch worstelen veel bedrijven met het toepassen van de technieken die dit mogelijk maken. ‘We zien bijvoorbeeld dat men de beschikbare technieken voor PdM te ingewikkeld vindt om in de praktijk toe te kunnen passen. Dan wordt er bijvoorbeeld voor gekozen om slechts een aantal eenvoudige technieken te implementeren’, vertelt Wieger Tiddens (Universiteit Twente).

Ook ziet hij dat de keuze voor de toegepaste techniek vaak lijkt gebaseerd op dat wat al beschikbaar of gebruikelijk is binnen het bedrijf. Tijdens iMaintain Prestatiemanagement gaat Tiddens in op de belangrijkste knelpunten in de toepassing van predictive maintenance en hij geeft inzicht in hoe beslissingen rond voorspellend onderhoud kunnen worden ondersteund. ‘Uitgangspunt is hierbij dat een optimale bedrijfsvoering en betere bedrijfsresultaten het doel zijn en dat PdM “slechts” een middel is.’

Kiezen voor PdM

Futureproof betekent voor Tiddens dat je nieuwe beschikbare technieken uit de vierde industriële revolutie effectief en gericht gaat inzetten. ‘Doe dit alleen daar waar het zinvol is. Er zijn wel degelijk situaties te benoemen waarin PdM juist niet de betere keus is.’ Volgens Tiddens is belangrijk om eerst het ambitieniveau te bepalen. ‘Dat is voor iedereen verschillend en dit is ook bepalend voor de keus voor de technieken. Uiteindelijk is het toepassen van PdM moeilijker dan de techniek zelf. Het monitoren van pompen, trillingskasten of lagers, dat kunnen we. Maar om betere onderhoudsbeslissingen te kunnen maken op basis van de data die je verzamelt, moet je eerst randvoorwaarden creëren en weten wat belangrijk is voor de toekomst van jouw onderneming.’

De presentatie van Wieger Tiddens bevat de uitkomsten van zijn promotieonderzoek. In dit onderzoek heeft hij gekeken naar de manier waarop predictive maintenance gebruikt wordt in de industrie en wat daarin de problemen zijn.

Samenwerking

Tijdens het congres kijken we ook naar innovaties. Ward Ooms (Open Universiteit) laat ons nadenken over het ‘waarom?’ van de keuze voor samenwerking en innovatie. Natuurlijk willen we vooruit en kijken we naar de toekomst, maar wat drijft ons (of wat zou ons moeten drijven) om daarvoor de samenwerking te zoeken. Als er dan al sprake is van een match waarbij de strategische doelen goed op elkaar aansluiten, is het succes van samenwerking dan gegarandeerd? Wat is er nodig om samenwerking voor innovatie te doen slagen?

Ook in de lezing van Frank Verbeeten staat samenwerking centraal. Verbeeten heeft onderzoek gedaan naar de ‘strategic alignment’ tussen asset owner en serviceprovider. Wanneer de een bepaalde strategische doelen nastreeft, betekent dit dan automatisch dat de ander deze moet overnemen? Hoe wordt optimale ketensamenwerking bereikt? Het streven is uiteraard een win-win situatie, maar is dat wel in alle gevallen haalbaar?

Volgende generatie

Als er iets niet futureproof is, dan is dat het huidige techniekonderwijs. Deze boute stelling komt van Gerald van Dijk, die binnen de Hogeschool Utrecht als hoofddocent verbonden is aan de lerarenopleiding techniek. ‘Al jaren ontbreken de juiste kaders. Op basisscholen wordt een vogelhuisjes getimmerd of een biologisch proefje gedaan en hiermee heeft de docent voldaan aan zijn – of in de meeste gevallen – haar les ‘natuur en techniek’.’ Van Dijk wil zeker niet met zijn vinger naar de docenten wijzen. ‘We moeten de docenten niet de schuld geven. Het is een probleem van jarenlang beleid dat wordt gekenmerkt door een gebrek aan kennis en daadkracht.’

Er is de laatste jaren wel iets verbeterd. ‘Meisjes kiezen tegenwoordig vaker voor een technische studie. Maar vaak gaan zij uiteindelijk toch niet in de techniek werken.’ Van Dijk heeft cijfers, inspirerende voorbeelden uit het buitenland en een missie: ‘Met mijn verhaal geef ik de aanwezigen informatie en meer inzicht in de samenhang van factoren in deze problematiek. Ik hoop dat de industrie bereid is om samen met het onderwijs en de overheid op te trekken om te komen tot een solide leerplan voor techniek.’

 

Kijk voor het programma en aanmelden op www.imaintain.info/prestatie

Bron: iMaintain 7-2018

Laura van der Linde

Neem contact op - Bekijk profiel