nieuws

Innovatieve concepten en efficiency motieven voor ketensamenwerking

Publicatie

24 okt 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Het onderzoek wijst uit dat de populariteit van ketensamenwerking sterk verschilt tussen verschillende marktpartijen. Onder fabrikanten is ketensamenwerking een wijdverbreid fenomeen. Ruim de helft (54 procent) van de bedrijven heeft wel zo’n samenwerkingsverband lopen. Onder de uitvoerende partijen doet eenderde aan ketensamenwerking. Fabrikanten werken het vaakst samen met andere fabrikanten. Daarnaast werken fabrikanten samen met een keur aan andere partijen.

 

Motieven verschillen

De motieven om aan ketensamenwerking te doen verschillen tussen uitvoerende bouwers en fabrikanten. Het blijkt dat fabrikanten vooral aan ketensamenwerking doen om innovatieve concepten te ontwikkelen. Zij kunnen daarbij de hulp van andere specialisten of ervaring uit de bouwpraktijk gebruiken. Ook zal een reden zijn dat fabrikanten een goede partner zoeken die de producten weet te verwerken.

De uitvoerende bouw heeft andere motieven. Het verhogen van efficiëntie is de belangrijkste reden. Daarnaast zijn voor deze marktpartij het versterken van de marktpositie en faalkostenreductie een belangrijk motief. Hoofdaannemers hebben voor de uitvoering van grote projecten de hulp van onderaannemers nodig. Een goed lopende samenwerking stroomlijnt het bouwproces en helpt fouten voorkomen.

 

Motieven om aan ketensamenwerking te doen (in %)

 
Fabrikant
Uitvoerende partijen
Innovatieve bouwconcepten ontwikkelen 37 6
Verhogen efficiëntie 19 27
Versterken marktpositie (bij aanbestedingen) 12 17
Betere continuïteit in orderportefeuille krijgen 9 15
Vergroten werkgebied 7 3
Nieuwe markten betreden 5 5
Faalkostenreductie 4 17
Vergroten van kennis 4 3
Anders 4 8
Bron: BouwKennis, juni 2014

 

Aard van de samenwerking

De vormgeving van de samenwerking sluit aan bij het motief om aan ketensamenwerking te doen. Voor fabrikanten is het aanbieden van een concept verreweg de belangrijkste invulling van de samenwerking. Daarnaast wordt kennisdeling en co-makerschap relatief vaak genoemd door fabrikanten. Dit sluit aan bij het hoofdmotief om innovatieve bouwconcepten te ontwikkelen. Samenwerkingsverbanden van uitvoerende partijen draaien vooral rondom het aanbieden van een totaalconcept en kennisdeling (beide 52 procent).

Fabrikanten vinden het belangrijk dat de partner een gedeelde visie op de markt heeft. Dit sluit aan bij de hoofdactiviteit van samenwerken: het aanbieden van een concept. Uitvoerende partijen vinden het belangrijk dat de partner een specialisme heeft dat nog niet binnen het eigen bedrijf te vinden is.

 

Samenwerking als oplossing

Gebrek aan vertrouwen, slechte communicatie, vermijdbare fouten: het zijn drie voorbeelden van problemen in de bouw die spelen door de sterke fragmentatie van de sector. Door intensieve samenwerking kan er efficiënter gewerkt worden, treedt er een leercurve op, worden faalkosten gereduceerd en neemt het vertrouwen in elkaar toe.

 

Het BouwKennis Jaarrapport is een trendonderzoek in de Nederlandse bouwsector. 

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.