nieuws

Innovatieve geluidloze heitechniek beschermt dieren

Publicatie

5 mei 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

innovatie

Innovators Ben Arntz en Nick Noordam van GBM Works in Den Haag hebben een methode ontwikkeld voor het geluidloos plaatsen van monopiles in de zeebodem. Hiermee hebben ze de Philips Innovation Award gewonnen en krijgen ze een investering van 50.000 euro. Hun vinding kan flink kosten besparen bij het plaatsen van funderingen in water. 

Het geluidsniveau van heien kan schadelijk zijn voor dieren. In sommige landen zoals Duitsland geldt strikte wetgeving. De geluidsterkte mag de 160 decibel niet overstijgen. Voor de geluidreductie bij het plaatsen van monopiles wordt daarom vaak gebruikgemaakt van een bubbelscherm. Dit is een geperforeerde buis die met behulp van een extra schip rondom de heipaal wordt gelegd, waarna met perslucht een scherm van bubbels wordt gecreëerd. Deze bubbels breken deels de trillingen waardoor het geluid verzwakt. Dit kost veel geld.

Geluidloos

Het idee van GBM Works is om ervoor te zorgen dat een monopile nagenoeg geluidloos de zeebodem ingaat. In plaats van gebruik te maken van een hamer willen de innovators liquefactie toepassen. Liquefactie is in de geologie het verschijnsel waarbij de grond zijn samenhang en sterkte verliest. De grond wordt als het ware tijdelijk vloeibaar en de fundering kan erin zakken.

De laatste hand wordt nu gelegd aan de technische tekeningen voor het eerste prototype. In juni en juli worden de eerste testen gedaan.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam