nieuws

Inspectiedienst legt groot onderhoud aan spoor stil

Publicatie

16 aug 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

onderhoud, sporen, veiligheid

Het groot onderhoud aan de sporen op het rangeerterrein voor treinen bij Kijfhoek is na een aantal incidenten stilgelegd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Prorail en Strukton Rail moeten eerst een grondige analyse van de veiligheidsrisico’s maken en maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen.

Het groot onderhoud in de gemeente Zwijndrecht ligt al sinds 19 juli stil, na aanrijdingen in juni en juli. Het werk dat nog wel aan het spoor wordt gedaan (controles, herstel van storingen) staat onder verscherpt toezicht van de ILT.

Verscherpt toezicht

De ILT constateert dat ProRail en Strukton Rail zich niet hielden aan hun eigen veiligheidsinstructies. Treindienstleiders zagen en wisten dat, maar spraken daar de verantwoordelijken niet op aan. De ILT noemt het probleem structureel: afwijkingen van de veiligheidsprocedures kwamen vaker voor. Er waren onvoldoende garanties (toezicht, sturing, evaluaties) om ervoor te zorgen dat mensen veilig konden werken en het spoor veilig bleef. Daarmee is de Spoorwegwet overtreden.

De inspectie heeft verscherpt toezicht ingesteld op al het werk aan de infrastructuur op Kijfhoek. De ILT voert ter plekke toezicht uit op al het werk dat nu nog wel wordt gedaan en controleert risico-analyses en werkinstructies. Ook beoordeelt de ILT de structurele verbeteringen die ProRail en Strukton Rail doorvoeren, voordat zij het groot onderhoud aan de sporen op Kijfhoek weer veilig kunnen starten.

iMaintain 8, 2019

24 september 2019

Prestatiemanagement
iMaintain Prestatiemanagement 2019: Creating Value

Wanneer 2 Oct 2019
Locatie Oranjerie Hydepark, Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn