interview

Energietransitie vraagt om samenwerking en commitment

Publicatie

18 sep 2019

Auteur

Laura van der Linde

Categorie

iMaintain

Soort

interview

Tags

energietransitie, Gasunie

De Nederlandse Gasunie draagt zorg voor transport van het Nederlandse aardgas. Omdat in Nederland aardgas nagenoeg volledig in de ban gaat, staat het staatsbedrijf voor een enorme opgave. Scholte Strikwerda, manager verificatie & inspectie bij Gasunie, is zich bewust van de schone taak die er ligt. ‘Wij gaan een rol spelen in het faciliteren van de energietransitie door energietransport in andere moleculaire vormen mogelijk te maken.’ Hij gelooft in waterstof en is op zoek naar ‘oenen’ die zich willen committeren aan deze transitie. Nederland heeft ruim 17 miljoen inwoners waarvan er ongeveer 11 miljoen beschikken over een rijbewijs. Deze inwoners vormen samen 7,8 miljoen huishoudens en die stoken in huis gemiddeld 19 tot 22 graden. Ruim 95 procent van de huishoudens is aangesloten op het aardgasnet. Er zijn zo’n 67 duizend industriële bedrijven die er mede aan hebben bijgedragen dat de aan- en afvoer van goederen in en uit de Nederlandse zeehavens in 2018 een recordniveau bereikte van bijna 605 miljoen ton. Zo’n 97 procent van al het wegvervoer rijdt nu nog op benzine of diesel. ‘Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, dan moet het roer om’, zegt Scholte Strikwerda die blij is met de vele initiatieven die er zijn om dit te bewerkstelligen. ‘Als twee procent van die initiatieven lukt, dan ziet de wereld er over vijf jaar echt anders uit.’ Van het gas af Nederland wil en moet om verschillende redenen van het gas af. ‘Het draait om twee verschillende discussies die door elkaar heen lopen’, legt Strikwerda uit. ‘Er ligt een opgave vanuit de energietransitie om CO2-emissie de komende decennia drastisch te reduceren. Voor 2050 geldt dat de Nederlandse energiesector honderd procent CO2-reductie moet hebben gerealiseerd. En de tweede reden waarom we van het gas af moeten is de problematiek in Groningen waar we nu het meeste aardgas vandaan halen.’ Strikwerda begrijpt heel goed dat vooral die laatste discussie gepaard gaat met veel emotie en dat mensen liever vandaag dan morgen de kraan dichtdraaien. ‘Je moet echter kijken naar het volledige energielandschap en niet alleen die emotionele discussie voeren, maar ook een kwalitatieve en een kwantitatieve discussie....

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van iMaintain
  • Bladerbare versies van het blad iMaintain
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: iMaintain 8-2019

Laura van der Linde

Neem contact op - Bekijk profiel