nieuws

Inzicht in staat afvalwaterleidingen met inspectierobot

Publicatie

14 okt 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De inspectietechniek, ontwikkeld door Acquaint BV in samenwerking met wetenschappelijk onderzoeksinstituut Wetsus en Universiteit Twente, richt zich specifiek op asbest cement (AC) afvalwaterleidingen. Deze leidingstelsels verouderen en veel waterschappen hebben slechts een globaal beeld van de staat van de leidingen.

 

Juiste moment

Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Zuiderzeeland willen graag beter inzicht in de toestand van de leidingen. Door bochten en hoeken zijn veel van deze leidingen echter lastig te inspecteren. Een intelligente inspectierobot (intelligent pig) moet oplossing bieden.
Waterschap Aa en Maas heeft ongeveer 400 kilometer leidingen liggen in haar gebied. Ted van Oss: “We willen graag meer weten over de toestand van die leidingen om daar goede keuzes in te kunnen maken en risico’s te reduceren.” De waterschappen maken nu gebruik van theoretisch modellen die aangeven wanneer vervangen nodig is. Als uit inspectierapportages blijkt dat de leidingen langer kunnen blijven liggen, dan betekent dit een forse besparing. George Galama van Waterschap Zuiderzeeland: “De vervangingswaarde van de persleidingen is voor Flevoland 80 à 90 miljoen. We willen het juiste moment kiezen om te investeren: niet te vroeg, maar zeker niet te laat.”

 

Doorontwikkeling

Acquaint is in 2015 gestart met de ontwikkeling van een intelligent pig die door moeilijk te inspecteren drinkwaterleidingen kan. De samenwerking tussen de vier Waterschappen en Acquaint moet leiden tot doorontwikkeling van de intelligent pig voor het inspecteren van asbest cement afvalwaterleidingen met geavanceerde ultrasone meettechnieken. Hiermee kan de restlevensduur worden bepaald en kunnen keuzes gemaakt worden ten aanzien van onderhoud en vervanging. In 2017 zal deze techniek commercieel beschikbaar zijn.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.