nieuws

ISO 55001-certificaat voor NS Techniek

Publicatie

24 okt 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

NS

NS Techniek wordt door DEKRA voorgedragen voor ISO 55001 certificering. Met dit certificaat heeft NS Techniek naar eigen zeggen aangetoond dat het asset management van het rollend materieel professioneel is ingericht en wordt uitgevoerd. ‘Maar klaar is het nooit’, zegt Lex Frunt, hoofd kwaliteit.

De drie intensieve auditdagen waarbij 35 medewerkers van NS Techniek werden geïnterviewd, waren de laatste stap richting certificering. ‘Dit traject is al een tijd geleden ingezet en wat ons betreft is het behalen van het certificaat niet het einde. Dit is nog maar het begin. Van achteroverleunen is geen sprake, want verbeteren is een continu proces’, aldus Lex Frunt, hoofd kwaliteit bij NS Techniek.

Motiverend

De keus voor ISO 55001 certificering is heel bewust gemaakt. Het streven naar professioneel assetmanagement is iets waar NS Techniek sowieso mee bezig is. Frunt: ‘Het materieel is zeer bepalend voor de totale kwaliteit van de prestaties van NS en dat raakt de hele samenleving. Het belang van goed asset management is dus groot.’

Certificering – het officiële certificaat wordt overigens naar verwachting in november of december verstrekt – is dan een stukje erkenning en waardering voor ieders inzet hierin. ‘Het is een positief signaal richting onze medewerkers en dit motiveert om op een dergelijk hoog niveau bezig te blijven en ook verder te verbeteren. Ook geven we hiermee het signaal af aan de branche dat we dit zeer serieus nemen.’ Directeur NS Techniek Leo van Dongen is trots: ‘NS Techniek kan zich met het behalen van dit certificaat voegen bij een select aantal organisaties in Nederland, die voldoen aan de eisen voor dit specifieke asset management ISO certificaat.’

Leren van verbeterpunten

Binnen NS Techniek wordt op het gebied van asset management de plan-do-check-act methode gehanteerd. ‘Door dit consequent door te voeren is de ‘act’ automatisch een moment waarop je kunt bijsturen en kunt verbeteren’, legt Frunt uit. Vanuit het management wordt actief gestuurd op deze methode. Frunt geeft eerlijk toe dat in het verleden wel werd geëvalueerd, maar dat de verbeterpunten hieruit nog wel eens bleven liggen. Dat dit nu wel anders is, is ook bij DEKRA opgevallen. ‘We kregen complimenten voor de wijze waarop geleerde lessen worden geïdentificeerd en worden toegepast. Verbeterpunten worden nu daadwerkelijk gebruikt om ervan te kunnen leren.’
Ook hier geldt dat het nooit klaar is en dat dit ook voor de toekomst een punt van aandacht blijft. Evenals de andere verbeterpunten die uit de audit naar voren zijn gekomen. ‘DEKRA heeft opgemerkt dat we een start hebben gemaakt met bijvoorbeeld de traceerbaarheid van documenten en competentiemanagement, maar dat dit nog wat aandacht behoeft. Dat geldt ook voor het thema ‘expliciet risicomanagement’. Het begin is er en we zijn op de goede weg, maar hier kunnen we nog in groeien.’

Pluspunten

Naast die constructieve bereidheid om te leren en continu te verbeteren werd het feit dat NS Techniek in sterke mate betrokken is bij onderzoek ook als groot pluspunt ervaren. ‘We hebben prijzen ontvangen voor uitgevoerd onderzoek. Bijvoorbeeld naar predictive maintenance en real-time monitoring.’

Het pluspunt dat uit de audit naar voren is gekomen waar Frunt misschien wel het meest trots op is, is de bevinding dat de betrokkenheid van het personeel groot is. ‘Uit de gesprekken bleek een sterke intrinsieke motivatie om het asset management uit te voeren naar beste kunnen. Dat gebeurt met een bepaalde passie en energie. Ja, daar word ik wel blij van.’

Toekomst

‘Nee, we gaan niet achterover leunen nu. Het is nu vooral een kwestie van borgen en verbeteren. We blijven focussen op plan-do-check-act en willen op die manier continu verbeteren.’ Verder ziet NS Techniek in de nabije toekomst de nieuwe ECM-richtlijn ook als een uitdaging. ‘Ook hiervoor willen we over een paar jaar gecertificeerd zijn.’

Een andere uitdaging is om de integrale samenwerking te verbeteren. ‘We zijn een schakel in het totale vervoersproces en uiteindelijk zijn we pas succesvol als we allemaal succesvol zijn. Die interactie met de hele keten is dus enorm belangrijk.’

De ISO 55000-serie voor assetmanagement geeft eigenaren van kapitaalgoederen een instrument in handen om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders.