nieuws

Kamer in gesprek over Smart Maintenance

Publicatie

6 dec 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, smart maintenance

Bij de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is regelmatig sprake van omleidingen, files en veel vertragingen. Een grote ergernis voor de transportsector, niet in de laatste plaats door de grote economische schade dat dit met zich meebrengt. Profion, FME en World Class Maintenance hebben zich ingezet om de politiek te overtuigen van de voordelen van Smart Maintenance.

De verkeersellende, zoals onlangs bij de Merwedebrug, toont aan dat de Nederlandse infrastructuur kwetsbaar is en op leeftijd raakt. Profion, FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) en World Class Maintenance zijn van mening dat Smart Maintenance, oftewel slim onderhoud, kan helpen. Hierbij worden sensoriek en data-analyse ingezet zodat onderhoud 100 procent voorspelbaar wordt. Het kan bijdragen aan het voorkomen van overlast zoals bij de Merwedebrug.

Martijn van Helvert van het CDA heeft onlangs in de Tweede Kamer een motie over dit onderwerp ingediend. De partij roept minister Schultz van Haegen op om deel te nemen aan experimenten met Smart Maintenance en bij gunstige ervaringen die wijze van onderhoud breed in te voeren.
Barbara Visser van de VVD riep de minister in het debat ook op om aanbestedingen voor nieuwe projecten niet op de oude manier aan te pakken. Zij heeft ervaren dat in aanbestedingen nog steeds gevraagd wordt om fysieke inspecties, terwijl de markt veel verder is met anders denken op dit gebied.

In een reactie gaf de minister aan dat zij open staat voor vernieuwingen in het onderhoud. Verbeteringen en innovaties die uiteindelijk geld gaan besparen en ervoor zorgen dat de kennis wordt vergroot juicht zij toe. Toch wilde ze nog geen toezeggingen doen over deelname van Rijkswaterstaat in het WCM Fieldlab Camino. Hierin werken diverse eigenaren van infrastructuur – zoals het Waterschap Vechtstromen, Strukton Rail, NedTrain en andere partijen – aan verdere ontwikkeling van Smart Maintenance. De motie is aangehouden omdat de minister het overleg tussen WCM en Rijkswaterstaat wil afwachten.

De initiërende partijen volgen de ontwikkelingen en hopen dat Rijkswaterstaat Smart Maintenance op korte termijn als uitgangspunt voor het onderhoud zal nemen. Deze werkwijze kan veel breder worden toegepast dan alleen op bruggen, maar ook de energie-, spoor- en rioleringsnetwerken.