nieuws

Kraanongeluk Alphen was ‘onvermijdelijk’

Publicatie

29 jun 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Tijdens het hijsen van het nieuwe brugdek vielen op 3 augustus 2015 twee hijskranen om en kwamen samen met het brugdek terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was enorm.

Volgens de OVV is de complexiteit van de hijswerkzaamheden vanaf het water onderschat. OVV: ‘Het kraanbedrijf en het pontonbedrijf gingen er vanuit dat door voorzichtig te werken en de pontons goed te ballasten, de werkzaamheden veilig konden worden uitgevoerd. De partijen hebben het werk benaderd als een routineklus waarbij de risico’s systematisch zijn onderschat en waarbij het hijsplan incompleet en ongeschikt was.’

Versnippering van taken

De opdracht voor de renovatie van de Koningin Julianabrug was gegeven aan een bouwcombinatie bestaande uit een bouwbedrijf Mourik en staalbouwer BSB Staalbouw. Kraanbedrijf Peinemann leverde de hijskranen en de kraanmachinisten. Het bouwbedrijf had als projectleider een spilfunctie en moest erop toezien dat alle risico’s adequaat werden beheerst, maar zag het plaatsen van het brugdeel als onderdeel van de taak van de staalbouwer. ‘Door deze versnippering van taken en verantwoordelijkheden schoot de risicobeheersing tekort. De partijen vertrouwden blind op elkaars kennis en ervaring en leunden op de verantwoordelijkheid van de ander’, aldus de Onderzoeksraad.
 
De Onderzoeksraad heeft ook kritiek op de gemeente Alphen. De hijswerkzaamheden vonden plaatst in dichtbebouwd gebied, maar er is vooral gefocust op het voorkomen van hinder en overlast voor omwonenden. ‘Geen enkele partij voelde zich geroepen om de veiligheid van de omgeving en de potentieel ernstige gevolgen te onderzoeken en te beheersen’, aldus de OVV.

Aanbevelingen

De Onderzoeksraad vindt het van cruciaal belang dat er bij de realisatie van bouwwerken een adequate vorm van risicobeheersing komt. Gedurende het totale bouwtraject en door de gehele keten moeten betrokken partijen samenwerken om risico’s te identificeren en te beheersen. De Raad beveelt daarom aan om bij bouwprojecten één centrale partij aan te wijzen die de verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing, waaronder omgevingsveiligheid. Verder beveelt de Raad aan om omgevingsveiligheid als gunningscriterium op te nemen in aanbestedingen van bouwwerken. Ook moet er een afwegingskader komen in het Bouwbesluit dat bepaalt onder welke omstandigheden een bouwveiligheidsplan geboden is. Voor de uitvoerende partijen beveelt de Onderzoeksraad aan om de kennis en deskundigheid te vergroten voor een veilige uitvoering van het werk en een goede invulling van de verantwoordelijkheden. 

In mei van dit jaar is het brugdek van de Julianabrug teruggeplaatst en sinds half juni kan het verkeer er weer gebruik van maken. 

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.