nieuws

Kunstmestfabriek na brand gemoderniseerd

Publicatie

28 jul 2017

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

onderhoud

Eind 2015 veroorzaakte een brand een verwoestende schade aan de kunstmestfabriek van OCI Nitrogen in Geleen. Van die gelegenheid heeft het bedrijf gebruik gemaakt om dat deel van de fabriek volledig te moderniseren.

De brand beperkte zich tot de kelderruimte voor de verlading van kunstmest. Maar vanwege de hitte raakte ook de energievoorziening van de hele installatie onherstelbaar beschadigd. De elektriciteit viel ter plekke volledig uit.

De brand had een enorme impact op de organisatie. Met man en macht is gewerkt om de fabriek weer te kunnen opstarten. Cruciaal daarin was de vervanging van een volledig nieuwe E-installatie. Na ruim vijf maanden kon de kunstmestproductie weer worden opgestart. Plantmanager Jos Claassen: ‘Op zo’n moment ervaar je de waarde van een goede samenwerking met onze vaste technische dienstverlener Sitech Services. Met een enorme betrokkenheid dachten zij mee over tijdelijke en definitieve oplossingen en konden snel schakelen in het leveren van de juiste mensen.’

Capaciteit

Bij de herstart van de productie werd nog wel gewerkt met tijdelijke voorzieningen voor de logistiek. De verlading van kunstmestkorrels stamde uit de jaren zestigen was met de nodige aanpassingen tot aan de brand nog steeds functioneel. Met de herstelwerkzaamheden is besloten de verlading volledig te vernieuwen. De capaciteit van de verlading is verhoogd tot 1,5 miljoen ton kunstmest per jaar en er zijn krachtige afzuiginstallaties geïnstalleerd. De ruimte is ergonomisch ingericht voor een betere bediening en onderhoud. Daarnaast is de ruimte voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Ook zijn er allerlei preventieve en repressieve maatregelen genomen waaronder camera’s en een sprinklerinstallatie. De voorheen tamelijk stoffige kelder van zo’n 120 meter lang is een schone prettige werkomgeving geworden met actuele technische voorzieningen.

Nieuwe energie

De elektriciteitsvoorziening voor de kunstmestproductie was ruim 50 jaar oud. Claassen: ‘Als je daar de nodige uitbreidingen en aanpassingen bij optelt, dan kom je tot tientallen kilometers kabels en legio verdelers en transformatoren. Deze zijn volledig vervangen door twee nieuwe moderne transmitterruimtes die separaat geplaatst zijn van de fabriek. Ook voor deze ruimtes geldt dat alle mogelijke veiligheidsmaatregelen zijn genomen.