nieuws

Kwaliteit wegen meten met smartphone

Publicatie

3 jul 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

digitalisering, smart maintenance

Onderzoekers aan de Universiteit Twente hebben een systeem ontworpen om de kwaliteit van wegen te meten met smartphones. Hiermee krijgen wegbeheerders op een goedkopere manier een eerder en beter inzicht in de kwaliteit van de wegen dan met de huidige meetmethodes. Fatjon Seraj promoveerde op 28 juni op dit onderwerp aan de vakgroep Pervasive Systems.

Een slecht wegdek leidt vaker tot ongelukken. In Nederland leidt schade aan wegen elk jaar tot vele kostbare schadeclaims voor de wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat en overlast voor de weggebruiker. Slecht wegdek en spoedreparaties leiden tot files, waardoor vertragingen en vervuiling toenemen.
Meten aan de kwaliteit van wegen gebeurt nu met speciale trucks met meetapparatuur. Deze trucks rijden eens in de een of twee jaar over geselecteerde wegtrajecten om de wegkwaliteit te meten.

App

Seraj gebruikt de sensoren die standaard in smartphones zitten om de kwaliteit van de wegen te meten, analyseren en te kwantificeren. Hij heeft hiertoe een speciale app ontwikkeld voor een smartphone waarin deze algoritmes en signaal-processingstechnieken de ruwe data – vol met ruis en onnauwkeurigheden – omzet in specifieke kenmerken van een bepaald wegsegment. Deze data worden vervolgens via methoden uit de kunstmatige intelligentie samengevoegd, en verwerkt tot bruikbare en betrouwbare data.

Identiek

Zijn systeem is al getest op een aantal trajecten en wegen in diverse gebieden in Nederland, onder andere in samenwerking met PostNL en Tauw. De resultaten zijn volgens de onderzoekers vrijwel identiek aan de resultaten van de huidige methodes. Seraj: ‘Zodra er een kleine beschadiging aan het wegdek is, moet je dat eigenlijk direct herstellen om verdere beschadiging te voorkomen en veel geld te besparen. De kosten van vroegtijdig schadeherstel aan wegen zijn ongeveer de helft van de kosten bij wat gevorderde schade. Bij vergevorderde schade lopen de kosten op tot een tienvoud.’ De methode is ook geschikt om de kwaliteit van bijvoorbeeld rails te monitoren.