nieuws

Lean-principes steeds meer gemeengoed

Publicatie

16 okt 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Vooral de Nederlandse maakindustrie, de zorg en de financiële sector passen de principes van lean toe. Zij besteden meer aandacht aan de ontwikkeling van de professionaliteit van de medewerkers, aan het verbeteren van de productiviteit en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Uitgangspunt van lean is dat de klant bij alles centraal staat, dat verspilling in de bedrijfsprocessen wordt voorkomen en dat werknemers in staat worden gesteld om het maximale rendement uit zichzelf te laten halen. 

Klanttevredenheid
Uit onderzoek van KPMG onder ruim 250 Nederlandse ondernemingen blijkt dat bijna de helft van de bedrijven de principes van lean inmiddels toepast. Een meerderheid van deze bedrijven bevindt zich nog relatief in de startfase en past de principes nog niet langer dan drie jaar toe. Ruim 30 procent is drie tot vijf jaar actief en bijna 30 procent is vijf jaar of langer bezig met lean.

Van de bedrijven die lean toepassen, hanteert ruim 90 procent de principes van lean om zowel de kwaliteit van projecten en diensten als de productiviteit te kunnen verhogen. Bij 85 procent staat een verlaging van de kosten centraal en iets meer dan de helft zet lean in om te kunnen groeien qua omzet en omvang.

Een meerderheid van de bedrijven geeft aan dat het verbeteren van de klanttevredenheid het uiteindelijke doel is van alle lean-inspanningen, dat zij de doorlooptijd van de productcyclus willen verkorten en dat zij garant willen kunnen staan dat producten en diensten daadwerkelijk geleverd worden. 

Effect wordt nauwelijks gemeten 
'De huidige marktomstandigheden dwingen organisaties om steeds effectiever en efficiënter te gaan werken', zegt Olaf van Arkel van KPMG. 'Klanten worden steeds kritischer en veeleisender en vragen om meer flexibiliteit, kwaliteit en snelheid in het leveren van producten en diensten. Het is duidelijk dat steeds meer organisaties voor lean kiezen om aan de behoefte en de eisen van klanten te voldoen. Maar als we kijken naar het uiteindelijke resultaat van alle inspanningen die gedaan worden, dan valt direct op dat een groot deel van de bedrijven het effect eigenlijk nauwelijks meet.'

Iets meer dan de helft van de onderzochte organisaties heeft zicht op het bereikte resultaat en ziet dat de prestaties met zo’n 3 tot 6 procent verbeteren. 'Dat geldt zowel voor omzetgroei, kostenverlaging als voor productiviteitsverbetering. En ruim 60 procent geeft aan dat zij erin geslaagd zijn de klanttevredenheid als gevolg van lean te verbeteren.'

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.