nieuws

LNG aangedreven baggerschip start onderhoud in Eemshaven

Publicatie

12 feb 2019

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

baggerschip, onderhoud

Voor het eerst gaat een LNG-aangedreven baggerschip onderhoud doen in de Eemshaven. De werkzaamheden zijn dinsdag gestart in gedeelten van de Eemshaven waar de meeste aanslibbing heeft plaatsgevonden, voornamelijk het Doekegatkanaal en de Beatrixhaven.

Uiteindelijk zal de hele haven weer op de gewenste diepte zijn. De werkzaamheden zijn na verwachting na ongeveer anderhalve week gereed, de eerstvolgende baggercampagne vindt in oktober plaats.

De Ecodelta is een hypermodern LNG-aangedreven baggerschip. De milieuvriendelijke aard van het schip maakt het in het bijzonder geschikt voor baggerwerkzaamheden bij het kwetsbare waddengebied bij de Eemshaven. De Ecodelta, een zogenaamde sleephopperzuiger, brengt het opgezogen slib naar vergunde locaties vlak buiten de Eemshaven waar het materiaal mag worden verspreid. Het schip is 134 m lang en heeft een capaciteit van 6000 m3.

Door te kiezen voor LNG als brandstof kan de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) verlaagd worden met 20 procent en die van stikstofoxide (NOx) met 85 procent. Zwavel- en fijnstofemissies worden tot praktisch nul teruggebracht.

iMaintain 8, 2019

24 september 2019

Prestatiemanagement
iMaintain Prestatiemanagement 2019: Creating Value

Wanneer 2 Oct 2019
Locatie Oranjerie Hydepark, Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn