nieuws

Maintcontracting vraagt om krachtige partners

Publicatie

17 sep 2013

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

In 2011 begon de Rijksgebouwendienst met een verkenning rondom integrale contracten bij Beheer en Onderhoud van de Rijksgebouwen. De overheidsdienst wilde de markt intensiever betrekken bij het uitvoeren van zijn beheer- en onderhoudstaken. Om installaties integraal te onderhouden en daarnaast  de administratieve last te vereenvoudigen, wilde de overheidsinstantie overgaan op een integraal beheercontract: maincontracting dus. De dienst gaf zichzelf en de maincontractors eerst de ruimte om het concept van maincontracting verder invulling te geven in de vorm van een pilot. Daarvoor koos men drie objecten die meteen een behoorlijke uitdaging zijn: de penitentiaire inrichtingen in Arnhem, Zoetermeer en Zwaag.

In 2012 is het gunningsproces in gang gezet en uiteindelijk zijn Heijmans, Cofely/Van Wijnen en CWJP gekozen als partners. Alle drie de partijen kregen een contract voor de duur van acht jaar. Heijmans verzorgt het onderhoud voor de penitentiaire inrichting in Zoetermeer. Van Wijnen en Cofely doen hetzelfde bij de penitentiaire inrichting in Arnhem, terwijl J.P. van Eesteren, Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros (samen CWJP) samen verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de penitentiaire inrichting in Zwaag.

 

Tussenstand

Inmiddels zijn de bedrijven ruim een jaar aan het werk binnen de penitentiaire inrichtingen en kan men voorzichtig de tussenstand opmaken. Fons Bruin is contractmanager bij de RGD en nauw betrokken bij de eerste pilot van de RGD. ‘We gebruiken de eerste twee jaar om  de uitgangspunten van de overeenkomst in te regelen’, zegt Bruin. ‘Daarnaast wordt gemonitord om te bepalen  of het Programma van Eisen dat de RGD had uitgevraagd en het Kwaliteitsmanagementplan van de opdrachtnemer werkten.’

In fase één ontwikkelt de opdrachtnemer in samenwerking met opdrachtgever de rapportages van de verschillende overleggen. ‘Ik denk dat we die tijd zeker nodig hebben. Je merkt dat ook de opdrachtnemers zoekende zijn naar wat een opdrachtgever nu eigenlijk vraagt en wil zien. Bij de bedrijven die beheer en onderhoud uitvoeren, is nog niet zoveel ervaring met maincontracting en aanleveren van rapportages over uitgevoerd onderhoud en periodieke metingen. Wat op zich logisch is: voor de gebouwde omgeving worden nog niet zoveel van dit soort contracten aangegaan.

We merkten dat de consortia nog erg op zoek waren naar de juiste balans. Ze waren nog erg voorzichtig in de uitvoering van de contracten en durfden nog niet de regie naar zich toe te halen. Je merkt wel dat beheer en onderhoudsbedrijven nog traditioneel denken. Het is toch een ander verhaal als je assetmanager wordt en zelf risicoanalyses moet maken met daarbij horende beheerplannen. Ze zullen ook meer expliciet moeten maken hoe ze presteren. De prestatie zal zeker worden uitgevoerd maar als wij dat vervolgens niet vanuit hun systemen kunnen terugvinden in de rapportages, weten we dat niet.’

 

Fons Bruin spreekt ook tijdens iMaintain Prestatiemanagement op 25 september in de Glazen Ruimte in Maarssen.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.