nieuws

Mansveld: Ingeslagen weg van prestatiegericht onderhoud is de juiste

Publicatie

27 jun 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Waar komen de zorgen over het klein onderhoud vandaan?

‘Laat ik vooropstellen: in een uitgebreid onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werden nergens in Nederland onveilige situaties aangetroffen.  Begin dit  jaar presenteerde de ILT hierover het rapport ‘Prestatiegericht onderhoud’. Hierin stond wel dat veiligheid een meer prominente plaats krijgen in de aanbesteding en uitvoering van het klein onderhoud aan het spoor. Concreet concludeerde de Inspectie dat ProRail inzichtelijker moet maken wat de actuele staat van onderhoud van de infrastructuur is . Daarbij moet het voor aannemers duidelijker zijn wat de onderhoudsnormen zijn .

In de Lange Termijn Spoor Agenda geef ik aan dat ik veiligheid en betrouwbaarheid van fundamenteel belang vind in de verbetering van de kwaliteit van het spoorvervoer. Ook vanuit deze ambitie moet het onderhoud aan het spoor de komende jaren naar een hoger niveau getild worden. Ik vind het belangrijk dat ProRail en de aannemers beter gaan samenwerken om het aantal verstoringen op het spoor te beperken door preventief onderhoud en het proactief handhaven van de veiligheidsnormen.’

 

Neemt het aantal incidenten toe of baart de lage aanbestedingsprijs zorgen?

‘Ik heb geen aanwijzingen dat het aantal incidenten of verstoringen toeneemt, en ook niet dat de staat van het onderhoud verminderd zou zijn. De cijfers van de ILT wijzen hier ook niet op.

Wel vind ik dat het aantal verstoringen op het spoor en de impact daarvan op de betrouwbaarheid voor de reiziger de komende jaren moet afnemen. Daarom vind ik het belangrijk dat ProRail en aannemers sinds vorig jaar samenwerken binnen het PGO 3.0 traject. Hiermee zetten ze in op kwalitatief beter spooronderhoud, maar ook minder verstoringen, tegen een lagere prijs. Ik zie geen reden waarom lagere aanbestedingsprijzen ten koste zouden gaan van de kwaliteit van het onderhoud.’

 

Lees het volledige interview in de komende editie van iMaintain

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.