nieuws

Maritiem platform voor duurzaam inkopen

Publicatie

9 nov 2017

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

circulaire economie

Tijdens de maritieme beurs Europort in Rotterdam is het maritieme platform Blue Scan voor duurzaam inkopen officieel gelanceerd. Blue Scan is een tool, ontwikkeld voor en door de maritieme sector samen met MVO Nederland, die helpt bij het bepalen van het niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zowel voor de eigen organisatie als bij leveranciers.

Blue Scan stimuleert transparantie in de sector op het gebied van MVO en kan bijdragen aan duurzame innovaties. Brede toepassing van Blue Scan door de Nederlandse maritieme sector zal leiden tot significante effecten in de gehele maritieme waardeketen. In 2016 begonnen Boskalis, Heerema Marine Contractors, Pon Power BV, Royal IHC en Theunissen Technical Trading met het ontwikkelen van de tool. Door het combineren van al gebruikte methodes en door samenwerking binnen dit platform is een tool ontwikkeld om duurzaam inkopen naar een hoger niveau te tillen.

Blue Scan biedt één systeem voor verschillende types scans voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De duurzame prestaties van elke leverancier worden nauwkeurig in kaart gebracht, waarbij steeds interactie mogelijk is tussen klant en leverancier. Leveranciers hoeven maar één keer de scan in te voeren, in plaats van allerlei losse scans voor verschillende afnemers. Dit is efficiënt en kostenbesparend. Door inzicht in elkaars resultaten kunnen deelnemers van elkaar leren. Gebruikers kunnen scores voor maatschappelijk verantwoord ondernemen delen en daarmee uitdragen wat hun inspanningen en resultaten zijn.