nieuws

Meer studenten kiezen voor chemie-opleiding

Publicatie

13 mrt 2017

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

chemie, opleiding

Vergeleken met tien jaar geleden kiezen bijna twee keer zoveel studenten voor een chemie-opleiding. Vooral op mbo4-, hbo- en universitairniveau maken steeds meer jongeren de keuze voor een chemie-opleiding. Dit blijkt uit onderzoek van het bureau Dialogic, uitgevoerd in opdracht van de Topsector Chemie.

Onno de Vreede (hoofd vernieuwing en human capital bij de VNCI): ‘De chemische industrie is verheugd met deze duidelijke toename, maar we kunnen niet stil gaan staan. Het blijft ook in de komende jaren van belang om scholieren te stimuleren om te kiezen voor een chemie opleiding. Nog steeds is er een tekort aan mbo-afgestudeerden in de procestechniek en onderhoud. Ook de doorontwikkeling van chemici tijdens hun loopbaan vraagt aandacht. Ondanks een forse toename van het aantal goed opgeleide chemici blijven er veel vacatures voor vooral universitair geschoolde chemici. Voor de sector blijft het dus noodzakelijk om meer chemici op te leiden.’

Het onderzoek maakt inzichtelijk dat afgestudeerde chemici in veel verschillende sectoren terecht komen en dus breed inzetbaar zijn. Maar liefst 30 tot 40 procent van de afgestudeerde chemici komt terecht in andere gerelateerde sectoren zoals energie, high tech systemen & materialen, agri & food en de gezondheidszorg. Daarnaast gaat nog eens zo’n zelfde percentage in sectoren volledig buiten de chemie werken.

Maatschappelijke uitdagingen

Niet alleen het aantal studenten, maar ook de doorontwikkeling van het curriculum van chemici is van belang. De industriële en maatschappelijke uitdagingen van de toekomst stellen nieuwe eisen aan de chemicus. De Vreede: ‘Denk aan de beschikbaarheid van schoon drinkwater en voldoende voedsel voor de, naar verwachting, 10 miljard mensen die er in 2050 zijn. De studenten van nu gaan werken aan oplossingen voor deze wereldwijde uitdagingen. Gezien de belangrijke rol van de chemie voor deze innovaties, is een forse investering in de chemici van de toekomst op zijn plaats.’

Om invulling te geven aan het curriculum van de toekomst heeft de Topsector Chemie een human capital agenda (HCA) opgesteld, met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en de aantrekkingskracht van de sector te vergroten. In de nieuwe HCA van de Topsector Chemie ‘Chemicus 4.0: veelzijdig excellent’ wordt met name hier verder aandacht aan besteed.

Bron: VNCI