nieuws

Menselijke fout oorzaak lek Shell Moerdijk

Publicatie

17 feb 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

In de periode van 21 november 2015 tot 27 januari 2016 lekte er circa 25 ton ethyleenoxide weg. In de periode volgend op de ontdekking van de openstaande afsluiter, heeft Shell Moerdijk over de hele site aanvullende inspecties en controles uitgevoerd. Daarbij zijn geen andere onregelmatigheden, mankementen of afwijkende emissies vastgesteld.

 

‘Wij begrijpen de bezorgdheid en teleurstelling bij omwonenden. Ook wij zijn zeer teleurgesteld dat dit incident heeft kunnen gebeuren. Het maakt duidelijk dat we op het gebied van procesveiligheid verder moeten verbeteren’, aldus Paul Buijsingh, General Manager van Shell Moerdijk. ‘Ieder incident, klein of groot, is er een te veel.’

Verbeterprogramma

Naar aanleiding van een eerder incident met de MSPO-2 fabriek in juni 2014 is Shell Moerdijk een verbeterprogramma voor procesveiligheid gestart. Dit programma dat onder meer met de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is gedeeld, richt zich op het verbeteren van drie aandachtsgebieden: veilig en betrouwbaar opereren, excellent vakmanschap en operational excellence met een sterker gevoel van eigenaarschap.

 

Sinds de start van dit veelomvattende programma is er vooruitgang geboekt, maar de implementatie vergt tijd. Shell Moerdijk heeft besloten het verbeterprogramma te versterken en de implementatie ervan verder te intensiveren en te versnellen. Hiertoe gaat op de fabriek een expertteam aan de slag. Het team rapporteert direct aan de General Manager van Shell Moerdijk.

 

Klankbordgroep

Aanvullend start Shell Moerdijk een klankbordgroep met daarin vertegenwoordiging van diverse betrokkenen of belanghebbenden, zoals omwonenden, buurbedrijven, werknemers en autoriteiten. Deze klankbordgroep zal met regelmaat op de hoogte worden gehouden over de implementatie van het verbeterprogramma. De klankbordgroep moet Shell Moerdijk een nog beter gevoel geven voor de veiligheidsbeleving en eventuele ideeën of suggesties kunnen hier worden gedeeld. Een expert op het gebied van veiligheidscultuur verandering zal nauw bij het traject worden betrokken en contact onderhouden met expertteam, klankbordgroep en het management van Shell Moerdijk.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.