nieuws

Miljoenen nodig voor aanpassingen station Delft

Publicatie

29 feb 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar het ontstaan van over- en onderdruk in de stationshal. De hoge luchtdrukken ontstaan als treinen met hoge snelheid door de tunnel rijden. Uit verschillende metingen is volgens ProRail gebleken dat de luchtdrukken niet afwijken van de waarden die berekend waren tijdens de bouw van het station. Het gebouw is daar in zijn geheel op ontworpen, alleen de bewegende delen in het station bleken er niet tegen bestand.

Aanpassingen

De oorspronkelijke draaideuren hadden een dubbelfunctie. Naast toegangsdeuren waren het ook vluchtdeuren. In de nieuwe situatie zijn deze twee functies gescheiden en komen er aparte vluchtdeuren naast de versterkte draaideuren. Verder worden ventilatiesystemen aangepast en komen er ontluchtingskleppen in het overstek van de bovengrondse stationshal. Op die manier kan de luchtdruk makkelijker het gebouw uit. Met deze maatregelen kan de snelheid van de treinen weer omhoog naar 120 kilometer per uur.

Om treinen met 140 kilometer per uur door de tunnel te kunnen laten rijden zouden er mogelijk luchtschachten in de tweede tunnelbuis moeten worden gemaakt. Dit wordt nog verder onderzocht.

De uitvoering van de werkzaamheden aan het gebouw starten in de loop van dit jaar. De maatregelen worden niet in één keer, maar na elkaar uitgevoerd zodat tussentijds steeds kan worden gemeten of ze het beoogde effect hebben.  De kosten voor de aanpassingen die in 2016 en 2017 worden uitgevoerd zijn circa 3,4 miljoen euro. Als blijkt dat ook de luchtschachten geplaatst moeten worden dan komt daar nog ongeveer 6 miljoen euro bij.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.