nieuws

Miljoenen tekort voor onderhoud hoofdvaarwegennet

Publicatie

15 okt 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu zorgt Rijkswaterstaat voor het hoofdvaarwegennet. Volgens het rapport is de informatievoorziening van Rijkswaterstaat niet in orde. Er is geen actueel, betrouwbaar en compleet zicht op de omvang en de kwaliteit van het hoofdvaarwegennet en de daartoe behorende objecten zoals bruggen en sluizen beschikbaar. Dat bemoeilijkt een accurate inschatting van hoeveel budget op welk moment nodig is voor beheer, onderhoud, renovatie en vervanging van onder andere ruim 3.000 kilometer kanalen en rivieren, meer dan 300 vaste- en beweegbare bruggen en zo’n 130 schutsluizen.

Terugkerend verschijnsel

Tekorten in het budget voor de instandhouding van het hoofdvaar­wegen­net zijn een terugkerend verschijnsel. In 2012 berekende de minister een tekort van 1,8 miljard euro in het instandhoudingsbudget voor de periode 2012 tot en met 2020. De minister heeft toen maatregelen getroffen om dit tekort op te heffen. Nu we vier jaar verder zijn, constateert de Algemene Rekenkamer dat er tot 2020 0,4 miljard euro extra budgetbehoefte is. Ook voor de periode na 2020 ziet de Algemene Rekenkamer risico’s voor de instandhouding van het hoofdvaarwegennet.

Parlement

Volgens de Algemene Rekenkamer kan de volledige invoering van een baten-lastenstelsel bij Rijkswaterstaat een krachtige impuls geven aan de gewenste verbeteringen in de informatiehuishouding bij Rijkswaterstaat. Bovendien is bij de invoering van een baten-lastenstelsel beter zichtbaar hoeveel geld nodig is voor instandhouding van het hoofdvaarwegennet. Dit komt ook de besluitvorming van het parlement over de inzet van middelen uit het Infrastructuurfonds ten goede.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.