nieuws

Minder verbruik door ‘het Nieuwe Draaien’

Publicatie

8 mei 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

CO2-reductie

Voor infrawerkzaamheden maakt Mourik Infra gebruik van groot materieel, zoals shovels, walsen en graafmachines. Het materieel is verantwoordelijk voor 30 procent van de CO2-uitstoot. Dit aandeel wil Mourik Infra verlagen, om zo ook de negatieve impact op de leefomgeving te verlagen.

Er zijn in de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen om het brandstofverbruik van het materieel te reduceren. Zo is schoon en zuinig materieel aangeschaft met een aanzienlijk verminderd brandstofverbruik. Maar naast technische maatregelen zijn ook bewustwordingsmaatregelen van belang.

In 2013 is Mourik daarom gestart met het trainen van haar machinisten conform ‘Het Nieuwe Draaien’. Met dit initiatief worden machinisten bewust gemaakt van het inefficiënt en ineffectief gebruik van machines. Door deze bewustwording, kunnen zij dit tegengaan en zodoende milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten voorkomen. Aan de meest recente cursus hebben naast eigen machinisten ook een aantal uitvoerders van onderaannemers mee gedaan.

In het keteninitiatief ‘CO2-reductie in de keten’ wordt samengewerkt met G. van Dijk, Gebr. Van Breda, Huigevoort, Van der Spek Loon- en Grondwerk en Van de Bijl & Heierman.

Bron: Mourik