nieuws

Motorenonderhoud F-35 levert 13 miljard euro en 1090 banen op

Publicatie

19 jun 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Het F-35 programma bevat veel hoogwaardige R&D en innovatieve technologieën. Uit het rapport komen drie (innovatie)gebieden naar voren die voor Nederland aantrekkelijk zijn. Naast geavanceerde vliegtuigmaterialen en -onderdelen gaat het om vernieuwende instandhoudingsmethoden en –technieken en vernieuwende bedrijfsvoeringsaspecten. Zo zijn er innovatieve kansen in materiaalbewerking, inspectie- en reparatiemethoden, onderhoud aan vernieuwende vliegtuigonderdelen, predictief onderhoud en prestatiecontracten.

 

De onderzoekers berekenen het direct en indirect economisch effect op achtereenvolgens 8,9 miljard en 4,2 miljard euro (samen circa 13 miljard euro). Dat levert naar schatting tot 2050 zo’n 1.090 banen en ongeveer 520 indirecte banen op (in totaal 1610 voltijdbanen). Volgens gedeputeerde Bert Pauli (Economie en Internationalisering) bevestigt het rapport dat de komst van het motorenonderhoud veel perspectief biedt. ‘Maar om die kansen te verzilveren, moeten we de mouwen opstropen en echt gezamenlijk aan de slag gaan. Tegen alle mogelijke betrokken partijen zou ik willen zeggen: hier moet je bij zijn. Zo’n ontwikkeling komt maar eens in de vijftig jaar voorbij.’

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.