nieuws

Nabestaanden dodelijk arbeidsongeval schrijven boek  

Publicatie

14 nov 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

veiligheid

Op een woensdagochtend in 2014 wordt Toon van der Loo onwel bij het werk in een reactor. Hij raakt in coma en overlijdt. De werkgever wordt wegens nalatigheid veroordeeld tot een boete van 75 duizend euro. In het boek ‘Toon, de impact van een dodelijk arbeidsongeval’ vertellen zijn echtgenoot Karien van der Loo en zijn zwager Patrick van de Sande hoe zij het arbeidsongeval en de nasleep ervan hebben beleefd en hoe ze er alles aan hebben gedaan om de gebeurtenis toch betekenis te geven. 

Ze vragen zich af waarom bedrijven en slachtoffers na een bedrijfsongeval haast als vanzelf in een juridisch gevecht belanden en waarom verzekeraars in zo’n geval geautomatiseerde brieven sturen en geen medeleven kunnen tonen. 

Wanneer zowel het bedrijf als de officier van justitie tegen het vonnis in hoger beroep gaan, nemen Toons nabestaanden een besluit: wij willen deze juristerij niet meer. Ze vragen de officier om het beroep in te trekken en willen in plaats daarvan een jaarlijkse ‘veiligheidsdag’ bij de werkgever van Toon. Het bedrijf gaat akkoord, samen maken ze een veiligheidsverbeterplan. 

Kiezen

Sindsdien trekken Patrick en Karien het land door om steun te krijgen voor deze aanpak. ‘Kennelijk moesten we eerst een rechtszaal van binnen zien om te beseffen dat het strafrecht ons niet veel brengt’, zegt Patrick van de Sande. ‘Elke straf is te laag als je kijkt naar het leed dat ons is aangedaan. De enige manier om Toon recht te doen, is om veel meer aandacht aan veilige werkomstandigheden te geven. Eigenlijk zou een veiligheidsverbeterplan door een rechter opgelegd moeten worden. Een bedrijf zou moeten kunnen kiezen tussen een boete of een plan. En bedrijven die kiezen voor een boete, hebben iets uit te leggen.’ 

‘We hebben ontdekt dat ons verhaal mensen inspireert’, zegt Karien van der Loo. ‘Dat maakt dat Toon niet voor niets is overleden. Schuld, aansprakelijkheid en straf maken het gesprek over onveilige werkomstandigheden alleen maar lastig. Veilig werken en ’s avonds weer thuiskomen, dat is waar het om gaat.’ 

SZW

In het jaarrapport 2016 van Inspectie SZW dat in mei is gepresenteerd, was te lezen dat SZW zich grote zorgen maakt om het stijgend aantal arbeidsongevallen. De Inspectie vindt dat ‘mensen altijd boven productie moeten gaan’. In 2016 kwamen zeventig mensen door arbeidsongevallen om het leven, negentien meer dan in 2015. Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met veertien procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer.