nieuws

NAM neemt verantwoordelijkheid voor verontreiniging kanaal

Publicatie

10 okt 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

NAM

Het Staatstoezicht op de Mijnen is begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de rol van de NAM bij de vervuiling van het Afwateringskanaal bij Farmsum. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om aardgascondensaat dat via het riool in het oppervlaktewater terecht is gekomen.

NAM ondersteunt de Omgevingsdienst, de gemeente Delfzijl en het Waterschap Hunze en Aa’s bij het onderzoek naar de verontreiniging. Nadat in het laboratorium van de NAM was vastgesteld dat het vermoedelijk om aardgascondensaat gaat, begon het bedrijf meteen met het achterhalen van de oorzaak.

Daaruit is naar voren gekomen dat de verontreiniging waarschijnlijkheid voortkomt uit een verzamelbassin waaruit aardgascondensaat in het riool is gestroomd. Het is op dit moment nog niet duidelijk waardoor dit heeft kunnen gebeuren. Inmiddels is al wel een maatregel genomen om herhaling van lekkages naar het oppervlaktewater te voorkomen.

NAM betreurt het incident, neemt de verantwoordelijkheid voor de kosten en gaat verder met het onderzoek naar de exacte oorzaak van het incident.