nieuws

Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar

Publicatie

6 feb 2017

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

haven

Nederlandse zeehavens willen een half miljard euro per jaar om de structuur van de zeehavens toekomstgericht te versterken. De in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) samenwerkende Nederlandse zeehavens van Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland stellen voor in het nieuwe regeerakkoord een door het Rijk te financieren ‘Structuurfonds’ op te zetten.

BOZ-voorzitter Ronald Paul (COO van Havenbedrijf Rotterdam) sluit zich daarbij aan: ‘We staan als zeehavens voor een enorme uitdaging op het gebied van energie en klimaat, het verduurzamen van industrie en transport en het breed toepasbaar maken van ICT. En juist de concentratie van industrie, energie en logistiek in de havengebieden biedt een unieke kans om op al deze gebieden forse transitieresultaten te kunnen bereiken.’

Concurrentiepositie

BOZ bepleit een gerichte investeringsgolf, ook van de overheid. Het economisch belang van de havensector is volgens hen immers van nationaal belang: de jaarlijkse overslag van in het totaal 600 miljoen ton maakt 336.000 banen en een toegevoegde waarde van 38 miljard euro mogelijk. BOZ meent dat het nationaal economisch belang een Rijksbijdrage aan het Structuurfonds rechtvaardigt. BOZ-voorzitter Ronald Paul: ‘Een Rijksbijdrage van 500 miljard euro per jaar herstelt onze concurrentiepositie met de buurlanden en cofinanciering nodigt de zeehavens uit om gericht te investeren in een toekomstgerichte structuurversterking, daar hebben we allemaal belang bij.’

BOZ zal haar voorstel voor een Structuurfonds aanbieden aan de formateur en de politieke partijen in de Tweede Kamer.