nieuws

Nieuw veiligheidstrainingcentrum voor Falck

Publicatie

30 jan 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

opleiding, veiligheid

Falck neemt in 2018 een nieuw veiligheidstrainingscentrum op de Maasvlakte in gebruik. Er wordt een internationaal toonaangevend veiligheidskenniscentrum voor publieke en industriële brandweren, de offshore, maritieme sector en windindustrie gerealiseerd.

Het in veiligheid en veiligheidstrainingen gespecialiseerde bedrijf verlaat zijn huidige locatie aan de Beerweg. Het aflopen van het huurcontract met het Havenbedrijf Rotterdam, voorjaar 2018, geeft Falck de gelegenheid om een volledig nieuw veiligheidscentrum te ontwikkelen. De verhuizing is tot stand gekomen met medewerking van het Havenbedrijf Rotterdam die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de haventerreinen. Het nieuwe terrein ligt een paar honderd meter oostelijk van het bestaande trainingscentrum.

Het nieuwe trainingscentrum moet zorgen voor realistische belevingen tijdens trainingen en een goede koppeling tussen kennis en praktijk. Het nieuwe centrum, dat ruim een hectare groter wordt dan het huidige terrein, wordt gebouwd en ingericht volgens de modernste standaarden voor techniek, milieu, arbeidshygiëne, veiligheid, en trainingstechnologieën zoals virtual reality omgevingen voor incidentbestrijding en crisismanagement. Daarnaast komt op het nieuwe terrein een fieldlab, voor onderzoek en praktijkexperimenten. De functionele wensen en behoeften van zowel nationale als internationale klanten zijn leidend bij het ontwerp van de trainingsfaciliteiten.