nieuws

Nieuwe contracten baggeronderhoud zeevaart voor Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam

Publicatie

13 aug 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Naast de contracten voor het baggeronderhoud, zijn er twee contracten gegund voor zandsuppleties bij Bloemendaal/Zandvoort en Scheveningen. Deze contracten zijn in dezelfde aanbesteding meegenomen omdat dit efficiënter is.

De procedure voor gunning van de percelen voor de gebieden Waddenzee (Rijkswaterstaat) en Maasmond, Calandkanaal en Beerkanaal (Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam) loopt nog.

Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de vaargeulen op de rivieren en de toegangsgeulen vanaf zee. Het Havenbedrijf Rotterdam houdt de havenbekkens op diepte. Door gezamenlijke inkoop en intensieve samenwerking bij de uitvoering van het werk, kan het baggeren efficiënter uitgevoerd worden. Alles bij elkaar wordt jaarlijks zo’n 14,5 miljoen kubieke meter zand en slib in het Rotterdamse havengebied en de vaargeulen vanaf zee gebaggerd. Dat is ruim 9,5 keer stadion de Kuip in Rotterdam tot de rand vol.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.