nieuws

Onderhoud aan bruggen en sluizen te lang uitgesteld

Publicatie

15 mei 2019

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

bruggen, sluizen

Te weinig uitgevoerd onderhoud aan bruggen en sluizen veroorzaakt stremmingen op het hoofdvaarwegennet. De Algemene Rekenkamer adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat daarom meer geld beschikbaar te stellen om de boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud weg te werken.

Een aanzienlijk deel van de bruggen en sluizen in Nederland dateert van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw of zelfs eerder. Ze naderen het einde van hun levensduur. De kans op storingen neemt hierdoor toe.

En dat blijkt ook in de praktijk want het aantal stremmingen door storingen en ongepland onderhoud op het hoofdvaarwegennet is fors toegenomen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 26 objecten in de periode januari 2017 – juni 2018 meer dan drie dagen geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn geweest. In twee jaar tijd is de niet-beschikbaarheid door storingen en ongepland onderhoud verviervoudigd.

Vertekend beeld

Geen van de 26 sluizen en bruggen die geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn geweest, werd door Rijkswaterstaat overigens aangemerkt als achterstallig onderhoud. Pas wanneer door uitstel van onderhoud de veiligheid in het geding is, merkt de minister van IenW dit aan als achterstallig onderhoud. Door bijvoorbeeld het afsluiten van een brug voor zwaar vrachtverkeer of het instellen van een snelheidsbeperking, kan de onveiligheid worden weggenomen. Het object wordt dan ook niet meer opgenomen in het overzicht van achterstallig onderhoud. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van de urgentie, stelt de Algemene Rekenkamer.

iMaintain 4, 2020

9 juni 2020

interview

‘Waar doen wij nu risk based inspection voor?’

AGENDA

German Dutch Logistics Conference

15-09-2020 Mercatorhalle, Duisburg

Havencongres Rotterdam 2020

29-09-2020 LantarenVenster, Rotterdam

Safety&Health@work

30-09-2020 Rotterdam Ahoy


iMaintain 2020

Wanneer 18 Sep 2020
Locatie Tata Steel Congrescentrum, Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord