nieuws

Onderhoud droge infrastructuur Rotterdamse haven naar Ballast Nedam

Publicatie

22 okt 2013

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Het Integrale Prestatiecontract behelst het meerjarig in stand houden van alle droge infrastructuur in het Rotterdamse havengebied. Dat gebied heeft een lengte van ruim 40 kilometer en een oppervlak van 12.500 hectare, inclusief Maasvlakte 2. In totaal omvat het contract circa 250 kilometer weginfrastructuur, de bovengrondse leidinginfrastructuur, de buitenruimte, de uitgeefbare terreinen, 6.700 lichtmasten en 8.000 bomen. Daarnaast voorziet het contract in een grootschalige modificatie van de verlichting. Over zo’n 54 kilometer weg wordt LED-verlichting inclusief een eigen kabelnet aangelegd.

Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Een belangrijke doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam is het realiseren en garanderen van een betrouwbaar netwerk. Het zorgen voor beschikbaarheid van de infrastructuur en daarmee de bereikbaarheid voor klanten en gebruikers was daarom een belangrijk kwaliteitscriterium, waarop Havenbedrijf Rotterdam de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft geselecteerd. Een andere doelstelling van Havenbedrijf Rotterdam is een duurzame werkwijze en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het contract biedt de mogelijkheid om via verbetervoorstellen duurzaamheid op meerdere punten door te voeren.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.