nieuws

Onderhoud van de Belgische infrastructuur is een ramp

Publicatie

16 feb 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De sectororganisatie geeft een paar voorbeelden. In januari 2016 dondert in de Leopold II-tunnel (in gebruik sinds 1986) een brokstuk naar beneden. De tunnel gaat twee uur dicht voor alle verkeer. Half januari komen tijdens een inspectie van de Stefaniatunnel (in gebruik sinds 1957) betonscheurtjes aan het licht. Verder onderzoek van een advies- en ingenieursbureau wijst op stabiliteitsverlies en instortingsgevaar. De Stefaniatunnel gaat vervolgens een jaar dicht. Eind november 2015 kwam ook in de Rogiertunnel en Kruidtuintunnel (allebei in gebruik sinds 1957) een betonblok naar beneden.

Twee werelden

‘In het algemeen is het niet goed’, zegt voorzitter Jan Bosschem van de organisatie tegen de VRT. ‘Brussel is echt rampzalig. Daar wordt niet aan onderhoud gedaan, tenzij er echt iets ergs gebeurt. Wallonië is ook niet goed. Er zijn gigantische putten in de snelwegen. In Vlaanderen is de weginfrastuctuur iets beter, door het collectief onderhoud. Maar ook daar moet worden geïnvesteerd volgens ORI.

ORI schrijft op haar website dat het slechte onderhoud komt doordat de Belgische overheid in twee werelden leeft: de wereld van investeringen en de wereld van ad-hoconderhoud. ‘Politici vinden nieuwe projecten of totaalrenovaties sexyer dan de bevolking te verleiden met een grondig uitgewerkt infrastructuur- en onderhoudsplan. De politicus hoopt immers dat de catastrofe pas na zijn of haar politiek leven boven water komt.’

 

Biljarttafel

Volgens ORI moet er naar andere landen worden gekeken. ‘Franse autostrades zijn biljarttafels in vergelijking met de Belgische. Het Nederlandse wegennet ligt er bijna altijd netjes en goed onderhouden bij. Waarom? Omdat er vanaf de realisatie van een nieuwe weg of gebouw een onderhoudsplan wordt gemaakt met kostprijsberekening. In de begroting legt men reserves aan op basis van de onderhoudsplannen. Dat is een fundamenteel verschil met onze aanpak.’

De sectororganisatie heeft twee concrete voorstellen. Maak ten eerste een onderhoudsplan op bij elke investering in wegen, kunstwerken of gebouwen. Ten tweede: bereken telkens de onderhouds- en gebruikskost over de levensjaren van het goed. Dat heeft opnieuw twee grote voordelen: de onderhoudskosten worden over de jaren bekend en bij het ontwerpen van wegen, kunstwerken en gebouwen zoek je naar een optimum tussen investeringskost en onderhoudskost. ‘Een werkwijze die getuigt van goed bestuur en een duurzame visie vooropstelt.’ 

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.