nieuws

Onderhoudsbrancheorganisaties: ‘ISO 55000 haalt maximale waarde uit kapitaalgoederen’

Publicatie

13 mei 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Met de norm kunnen betrokken partijen maximale waarde halen uit hun kapitaalgoederen  gedurende hun hele levensloop, van ontwerp tot afvoer/sloop en recycling. De gezamenlijke brancheorganisaties menen dat het werken volgens de ISO 55000-normenserie bijdraagt aan het optimaal inzetten van schaarse middelen (materialen, mensen en geld) en het beheersen van bedrijfsrisico’s. Eigenaren van kapitaalgoederen, zowel privaat als publiek, doen er goed aan hun bestaande beheerspraktijk te toetsen aan de norm en zo nodig maatregelen te nemen om tekortkomingen te verhelpen. Het gebruik van een gestandaardiseerde  terminologie zal de communicatie tussen partijen in de beheersketen zeker ten goede komen.

NVDO, DI-WCM en Profion zijn geen voorstander van verplichte certificering, opgelegd door vergunningverleners, inspecties en/of handhavers omdat dit de toch al overvloedige wet- en regelgeving alleen maar verder compliceert en reeds goed presterende bedrijven onnodig op kosten jaagt. Het gaat namelijk niet om het verkrijgen van een certificaat, maar om de intentie zoals die is verwoord in de ISO 55000.

De verantwoordelijkheid voor veilig en duurzaam beheer van kapitaalgoederen ligt primair bij de eigenaar van het kapitaalgoed. Hoe zij deze eigen verantwoordelijkheid wil waarmaken, hangt af van de risico’s die beheerst moeten worden. Dit neemt niet weg dat voor sommige eigenaren van kapitaalgoederen een certificering volgens ISO 55000 toegevoegde waarde  kan hebben.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.