nieuws

Onderzoek naar betonrot bij HSL Zuid en Betuweroute

Publicatie

18 sep 2015

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

De Betuweroute en de HSL Zuid zijn in spoorse begrippen vrij nieuwe spoorlijnen die respectievelijk in 2007 en in 2009 zijn opgeleverd. Als de constructie daadwerkelijk aangetast is door betonrot, dan is dat opnieuw een tegenvaller voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail die al met een tekort van 475 miljoen euro kampen.

Betonrot is een term die gebruikt wordt voor het proces waarbij schade aan gewapend beton ontstaat. Meestal bedoelt men daarbij schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Roest zet uit en kan ervoor zorgen dat het beton barst. Betonrot komt meestal voor in betonelementen die het einde van hun levensduur hebben bereikt of wanneer het element niet goed ontworpen of uitgevoerd is.

 

Onderzoek

Uit een rapport van onderzoeksbureau PwC waarin de financiën van ProRail zijn doorgelicht, blijkt dat de spoorbeheerder een extern bureau heeft ingeschakeld om de staat van de infrastructuur van de Betuweroute te onderzoeken. PwC stelt dat er aanwijzingen zijn van betonrot die ‘zonder afdoende beheersing de levenduur van het areaal de levensduur verkorten’.

De grootste risico’s op betonrot zouden volgens het onderzoeksbureau bij de Betuweroute in de kunstwerken liggen. Op de spoorgoederenlijn liggen ongeveer 150 grote en middelgrote bruggen, tunnels en viaducten. Eventuele herstelwerkzaamheden die hiervoor nodig zijn, zijn nog niet begroot omdat het onderzoek nog gaande is. “De maatregelen om deze risico’s te beheersen worden overwogen en zijn nog niet in de reeksen opgenomen”, meldt PwC in het rapport.

 

Levensduur

Railinfra Solutions is in april 2015 gestart met een onderzoek naar betonrot bij HSL Zuid. De aanleiding daarvoor is dat er overmatige mosgroei werd aangetroffen op betonnen onderbouw-objecten van de HSL. “Onderzoek daar naar heeft uitgewezen dat dit een uiting kan zijn van aantasting van het beton die mogelijk consequenties heeft voor de levensduur van de betreffende objecten”, meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu in een voortgangsrapportage over HSL Zuid.

Railinfra Solutions keek in het onderzoek naar de mogelijke oorzaken, de effecten op de levensduur en de mogelijke herstelmethoden. Het ministerie gaf in de voortgangsrapportage aan te willen kijken of eventuele kosten van het herstel verhaald kunnen worden. De resultaten van het onderzoek liggen op dit moment bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie zal in oktober in de volgende voortgangsrapportage hierover rapporteren.

 

Betonrot

Uit navraag van SpoorPro blijkt dat onderzoeksbureau TNO bij minstens één van de onderzoeken naar betonrot betrokken is. “Navraag leert dat TNO betrokkenheid heeft bij deze problematiek en uit dien hoofde niet kan ingaan op uw verzoek”, aldus woordvoerder Maarten Lörtzer. Ook Railinfra Solutions wil geen verdere informatie verstrekken over het onderzoek dat zij in opdracht van het ministerie uitvoerde.

Aan de HSL Zuid en de Betuweroute is ongeveer in dezelfde periode gewerkt. Onderzoek moet uitwijzen of bij de spoortrajecten dezelfde betonsoort is gebruikt. Het is onduidelijk of er meer spoor- of bouwprojecten zijn waarbij mogelijk betonrot is ontstaan.

 

Spoortrajecten

De hogesnelheidslijn HSL Zuid is aangelegd tussen 2000 en 2006 en is in 2009 in gebruik genomen. Het project HSL Zuid valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail is verantwoordelijk voor de onderbouw, oftewel de fundering van de HSL en het vervoer (gebruik van de infrastructuur).

De aanleg van Betuweroute is gestart in 1998 en de spoorlijn is in 2007 in gebruik genomen. De Betuweroute is een spoorlijn met een lengte van 160 kilometer van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland bij Zevenaar. Bij de ingebruikname was Keyrail verantwoordelijk voor het beheer. Op 1 juli 2015 is het beheer overgegaan naar ProRail.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.