nieuws

Onderzoek naar logistiek en big data

Publicatie

15 aug 2017

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

digitalisering, Logistiek

TU Eindhoven gaat twee consortia leiden die vernieuwend wetenschappelijk onderzoek doen dat innovatieve toepassingen in de logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt.

De twee consortia, geleid door de hoogleraren Geert-Jan van Houtum en Tom van Woensel van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, richten zich op de grootschalige en verschillende typen data die voortkomen uit de verbindingen tussen diverse logistieke objecten zoals bijvoorbeeld containers, transportwagens en opslag. De onderzoeken moeten ervoor zorgen dat het gebruik van real-time data voor logistieke planning leidt tot het vergroten van de efficiëntie.

Onderhoudslogistiek

Dankzij het Internet of Things zijn voor onderhoudslogistiek veel verschillende, real-time gegevens beschikbaar over de machines – denk aan medische apparatuur, maar ook treinen of vliegtuigen – aan de ene kant en de reserve-onderdelen en monteurs aan de andere kant. Deze gegevens bieden de mogelijkheid om het onderhoud van machines veel kosten-efficiënter te organiseren. Hiervoor moeten bedrijven de transitie maken van een organisatie waar onderhoudsprocessen statisch en tijdgedreven zijn, naar één waar de onderhoudsprocessen dynamisch en datagedreven zijn. Het consortium onder leiding van Van Houtum ontwikkelt aanpakken om deze transitie mogelijk te maken.

Datagedreven methoden

Ook over logistieke processen is steeds meer data beschikbaar vanwege het Internet of Things. Bijvoorbeeld over voorraadbeslissingen (overslag, ketenpositionering), die leiden tot transportbeslissingen (voertuigroutes, capaciteit, vloot). Datagedreven besluitvorming in de logistiek wordt daardoor meer en meer haalbaar. Maar een succesvolle implementatie ervan is afhankelijk van de hoe-vraag. Het consortium onder leiding van Van Woensel gaat aan de slag met deze vraag, met als doel het ontwikkelen en demonstreren van real-time datagedreven logistieke methoden en technieken, met een specifieke focus op de voorraadoverslag en transport.

Samenwerking

In beide projecten werken onderzoekers van de faculteiten Industrial Engineering & Innovation Sciences en Wiskunde & Informatica van de TU Eindhoven samen met onderzoekers van TU Delft, de VU en Tilburg University, maar ook met onderzoekers uit het bedrijfsleven. Onder andere Philips, NS, Fokker Services, SAP, en Jumbo NV sloten zich aan bij een van de consortia.