nieuws

Onderzoek naar staat assets industrie

Publicatie

24 jan 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

onderzoek

In februari start een onderzoek naar de staat van de assets in de Nederlandse petrochemische industrie. Assets zijn onder meer leidingen, reactievaten, tanks en andere procesinstallaties die in de (petro)chemische industrie worden gebruikt. Eind mei zijn de resultaten naar verwachting bekend.

De petrochemische industrie, wetenschap en overheid startten in 2016 met het programma Duurzame Veiligheid 2030. Doel is om de veiligheid in de petrochemische industrie verder te versterken. Een belangrijk onderdeel van het programma is duurzaam assetmanagement: het continu borgen van de integriteit en het optimaliseren van de beschikbaarheid van bestaande industriële installaties in Nederland. Om dit goed te doen, is het essentieel om eerst de huidige staat van de assets in de Nederlandse (petro)chemische industrie in kaart te brengen.

Daarom start adviesbureau Mainnovation het onderzoek. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de trekkers van de roadmap duurzaam assetmanagement (programma Duurzame Veiligheid 2030), de Vereniging van de Nederlandse Chemisch Industrie (VNCI) en de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI).

Online enquête

Het onderzoek moet onder meer achterhalen wat de resterende levensduur is van de assets. Ook brengen de onderzoekers in kaart hoeveel er de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de modernisering van de bestaande procesinstallaties. Daarnaast kijkt het adviesbureau hoe de petrochemische industrie omgaat met ageing. Hierbij gaat het over de conditie van de assets en hoe deze veranderen in de tijd. Daarom ontvangen 216 BRZO-bedrijven uit de Nederlandse (petro)chemische procesindustrie (raffinage, chemie, opslag) een online-enquête.

Ook interviewen de onderzoekers twintig bedrijven om de onderzoeksresultaten te valideren. De resultaten van de enquêtes en interviews in het onderzoek worden geanonimiseerd weergegeven. Alle deelnemers ontvangen naar verwachting in mei de eindrapportage.