nieuws

Onderzoek naar sterkte grasmat op dijken

Publicatie

2 nov 2014

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Het gras op een dijk draagt bij aan de stevigheid van de dijk en moet daarom opgewassen zijn tegen golven en stroming. Met de golfoploopsimulator wordt getest bij welke golfoploop het gras de stevigheid verliest. Vanaf medio februari tot medio maart vindt het onderzoek plaats.

De simulator, die gevuld is met een grote hoeveelheid water, stroomt herhaaldelijk in één keer leeg, waardoor er grote golfkrachten op de dijk komen. Zo wordt de extreme situatie gesimuleerd van hoogwater die samenvalt met harde wind. De golfbelasting wordt opgevoerd totdat er schade ontstaat aan de grasmat. Na de proeven wordt de schade aan de grasmat meteen hersteld, zodat de dijk veilig de winterperiode kan doorstaan. Bij een (naderende) storm of vorst worden de proeven uitgesteld.

 

Onderzoeken

Rijkswaterstaat ontwikkelt samen met Kennisinstituut Deltares, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nieuwe toetsmethode voor de primaire waterkeringen (het Wettelijk Toets Instrumentarium, WTI) waarmee waterschappen en Rijkswaterstaat vanaf 2017 hun waterkeringen kunnen toetsen aan de wettelijke veiligheidsnorm.

 

Bij deze nieuwe methode worden verschillende ‘onderdelen’ van dijken onderzocht, zoals in deze proef de sterkte van de grasbekleding. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het toetsinstrumentarium te verbeteren en uiteindelijk waterkeringen nauwkeuriger te kunnen toetsen. De Nederlandse dijken krijgen een periodieke keuring die wettelijk is vastgelegd.

 

Rijkswaterstaat voert dit onderzoek uit samen met Waterschap Scheldestromen, Deltares, Infram, Alterra en Van der Meer Consulting.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.