nieuws

Oostsluis Terneuzen in onderhoud

Publicatie

17 mei 2018

Categorie

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, onderhoud

In mei en juni voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de Oostsluis in Terneuzen. In mei worden de vloeddeuren aan de Westerschelde-zijde aangepakt. De onderdraaipunten van deze sluisdeuren – nodig voor het openen en sluiten – worden dan gerenoveerd.

Omdat deze onderdelen zich onder de deuren op de sluisbodem bevinden, moeten deze deuren voor de werkzaamheden worden verwijderd. De twee sluisdeuren worden uitgehesen en op pontons gelegd. Na de werkzaamheden plaatst de aannemer ze weer terug op de gerenoveerde onderdraaipunten. In juni vinden dezelfde werkzaamheden plaats aan de vloeddeuren aan de kanaalzijde.

Nieuwe sluis

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De voorbereidende werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis zijn inmiddels in volle gang. Deze komt binnen het huidige sluizencomplex, tussen de Westsluis en de Oostsluis. De huidige Middensluis verliest dan zijn functie. De Nieuwe Sluis wordt breder, dieper en langer dan de huidige sluizen.

Fotocredit: Deltares