nieuws

Opeenvolging van falen oorzaak lekkage bij NAM

Publicatie

17 dec 2018

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

NAM, veiligheid

De lekkage van dertig kubieke meter aardgascondensaat vanuit het tankenpark Delfzijl van de NAM is veroorzaakt door een opeenvolging van menselijk en technisch falen. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar het incident. Begin volgend jaar zal SodM de definitieve onderzoeksresultaten en conclusies publiceren.

In de nacht van 2 op 3 oktober faalde de pomp die ervoor moest zorgen dat het aardgascondensaat op een veilig niveau in de opvangbak bleef. De reservepomp is vervolgens niet automatisch gestart, waardoor het aardgascondensaat bleef stijgen en overstroomde naar een calamiteitenbak. Toen deze opvangbak vol was, is het aardgascondensaat in het riool gestroomd. Tot twee keer toe is er een alarm afgegaan, waarop de NAM geen tijdige actie heeft ondernomen. Het aardgascondensaat is 2 uur en 12 minuten lang vanuit de calamiteitenbak in het hemelwaterriool gestroomd. De lekkage stopte nadat een medewerker van de NAM de reservepomp opstartte vanuit de controlekamer in Hoogezand. Uiteindelijk is er in totaal 29 kubieke meter aardgascondensaat in het oppervlaktewater terechtgekomen.

Verscherpt toezicht

Het tankenpark van de NAM staat momenteel onder verscherpt toezicht. SodM heeft de eerste weken dagelijks en nu wekelijks contact met het bedrijf over het incident. SodM is van mening dat de NAM onvoldoende pro-activiteit en openheid heeft getoond in de communicatie met de toezichthouder. SodM heeft diverse aangekondigde en onaangekondigde inspecties uitgevoerd. Ook is ter plekke gecontroleerd of de NAM de door SodM opgelegde extra veiligheidsmaatregelen heeft doorgevoerd. Het verscherpt toezicht blijft van kracht totdat SodM er zeker van is dat de NAM voldoende maatregelen neemt om de veiligheid langdurig te beheersen.

Omwonenden

Aardgascondensaat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof, die vrijkomt bij de winning van aardgas. Het aardgascondensaat bevat met name koolwaterstoffen zoals benzeen en daarnaast ook een zeer kleine hoeveelheid kwik. Het hemelwaterriool, de bodem en mogelijk ook de waterbodem van het kanaal is met aardgascondensaat verontreinigd. Het hemelwaterriool is inmiddels schoongemaakt en weer in gebruik genomen. Op enkele plaatsen rondom het riool is bodemverontreiniging aangetroffen. Mogelijk is ook de waterbodem van het kanaal verontreinigd. Voor het saneren van deze verontreinigingen moet de NAM nog dit jaar een plan van aanpak opstellen en naar zowel SodM als de provincie Groningen sturen.

Ook omwonenden zijn in aanraking gekomen met aardgascondensaat. Zij hadden onder andere last van prikkende ogen, hoofdpijn en misselijkheid.