nieuws

Openbare verlichting Rijkswaterstaat wordt led

Publicatie

31 okt 2016

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, onderhoud

Rijkswaterstaat gaat voortaan, daar waar mogelijk, ledverlichting gebruiken bij nieuwbouw, onderhoud en reconstructie van de weg waarbij de openbare verlichting wordt vervangen. Deze afspraak is gemaakt tijdens de Nationale Klimaattop tussen Rijkswaterstaat en ongeveer 15 gemeenten die hetzelfde besluit hebben genomen.

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om het rijkswegennet energieneutraal te maken. Dit besluit levert daar een belangrijke bijdrage aan. Bij nieuwbouw, onderhoud en reconstructie wordt vanaf nu led gebruikt.

Ook bij geprogrammeerde vervanging van de armaturen wordt voortaan voor led gekozen.
Ledverlichting is sinds kort zuiniger dan de verlichting die meestal op rijkswegen wordt gebruikt (hogedruknatrium). Als alle openbare verlichting de komende twintig jaar bij het einde van de levensduur wordt vervangen door led, dan kan dit uiteindelijk ongeveer 4.000 ton CO2 besparen. Deze besparing draagt bij aan het behalen van de Energieakkoord-doelstellingen.

Andere redenen om voor led te kiezen is de langere levensduur en het feit dat led minder lichthinder geeft dan de huidige verlichting.