nieuws

Overslagrecord Groningen Seaports

Publicatie

18 jan 2016

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

Wel bleef de uitgifte van bedrijventerreinen achter op de prognose: 4,5 hectare werd er verkocht, mede doordat het contract met SunPort over het in gebruik nemen van circa 30 hectare terrein net niet voor 1 januari werd afgerond.

In 2015 zijn veel lopende projecten afgerond. Zo werd Aldel in maart herstart en investeren diverse chemische bedrijven in Delfzijl. Het grote infrastructurele project ‘Uitbreiding Beatrixhaven’ in de Eemshaven is klaar en op voorspraak van natuur- en milieuorganisaties is er een voorkeursplek gevonden voor de aan te leggen Heliport in het noordwestelijk gedeelte van de Eemshaven. In de afgelopen maanden is veel werk besteed aan de voorbereiding van de nieuw aan te leggen stoomleiding – tussen Eneco en Akzo Nobel – op het industrieterrein Oosterhorn. Dit is het eerste project dat Groningen Seaports geheel als NV financiert. De stoomleiding draagt bij aan verdere optimalisering van het chemiecluster Delfzijl en levert tevens een belangrijke aandeel aan de realisatie van de groene havenvisie. 

Onderhoud

Groningen Seaports verwacht voor de komende jaren groeikansen in de sectoren data centers, offshore wind, biobased chemie en recycling en ziet daarnaast potentie op het gebied van duurzame initiatieven. De bouw van het Gemini windpark ten noorden van Schiermonnikoog zal in 2016 gereed komen. Onderhoudsfirma’s spelen hier volop op in. Daarom is ook de beschikbaarheid van een heliport van cruciaal belang. De verwachting is dat eind 2016 de bouw van de heliport kan beginnen. Verder nadert de bouw van de eerste fase van het Google datacentrum medio 2016 haar voltooiing. In 2016 start de aanleg van de COBRAkabel, een onderzeese hoogspanningskabel tussen de Eemshaven en Denemarken bedoeld om pieken en dalen in de (groene) stroomvraag op elkaar af te kunnen stemmen. Tenslotte start dit jaar de verdieping en de verruiming van de vaargeul tussen Eemshaven en de Noordzee . Hierdoor wordt de Eemshaven ook voor schepen met een grotere diepgang (van veertien meter) bereikbaar.

De grote uitdaging voor het komende jaar is om de rivier de Eems helderder te maken. Hier dient circa 1 miljoen kubieke meter slib aan land te worden gebracht. Groningen Seaports zal met diverse partners – waaronder landbouw, natuur- en milieuorganisaties en de provincie – onderzoeken verrichten naar de inzetbaarheid van dit slib. Gedacht wordt aan dijkversterking, grondverbetering, stofbestrijding en Kleirijperij (baggerspecie uit de Eems en Dollard wordt geschikt gemaakt als bouwstof voor dijken).

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.