iMaintain platform

Het iMaintain platform brengt tal van beslissers en experts bij elkaar rond de thema’s onderhoud en asset management. Het platform belicht journalistiek en onafhankelijk nieuws, trends en innovaties. Actuele onderwerpen worden uitgediept en het uitgebreide netwerk dient voor kennisdeling en inspiratie.

Dat gebeurt via verschillende media, die nauw met elkaar zijn verbonden. Via het nieuwe vakblad Industrielinqs (tien edities per jaar), de website www.imaintain.info (dagelijkse updates), de nieuwsbrief (eens per twee weken), en met diverse bijeenkomsten en jaarcongressen bereikt het platform haar doelgroep.

Door de partnerstructuur van het iMaintain Platform worden complementaire marktpartijen bijeengebracht. De journalistieke aanpak en de samenstelling van het platform waarborgt de objectiviteit en zorgt voor een verregaande integratie in de doelgroep.

Het platform vertegenwoordigt haar partners, leden, experts, deelnemers en bezoekers niet, maar brengt ze op een inhoudelijke en inspirerende manier bij elkaar.

Industrielinqs magazine

Industrielinqs magazine richt zich op de procesindustrie, energiesector en onderlinge infrastructuur. Met het magazine verbinden we industriële ketens zodat ze van elkaar kunnen leren. Belangrijke thema´s zijn: innovatie, energietransitie, onderhoud en veiligheid.

iMaintain Jaarcongres

Jaarlijks organiseert het iMaintain platform in nauwe samenwerking met de NVDO het congres iMaintain. In Rotterdam komen verschillende experts en beslissers bijeen rond actuele thema’s voor de onderhoudssector en asset management. Een belangrijk onderdeel van deze dag is de verkiezing van de Maintenance Manager of the Year. Een initiatief van iMaintain en de NVDO.

imaintain-2017

 

www.imaintain.info/congres

iMaintain Prestatiemanagement

Prestatiemanagement vertaalt de visie, missie en strategie van een project, asset, team of organisatie naar succesfactoren en acties. Sturen op die succesfactoren en constant monitoren van de effecten ervan, draagt bij aan het succes ervan.

Bij iMaintain Prestatiemanagement, het jaarlijkse congres van NVDO Suto en het iMaintain platform, wordt bij elke editie een thema gekoppeld aan het jaarlijkse NVDO Suto marktonderzoek. Specialisten delen hun visie, kennis en ervaring met een groeiende groep bezoekers.

imp-logo2

 

www.imaintain.info/prestatie